Witamy w Systemie Głosowania Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego!


Szanowni Mieszkańcy Dolnego Śląska,

Z radością prezentujemy Wam platformę, która umożliwi Wam aktywne uczestnictwo w kształtowaniu naszego regionu. Dolnośląski Budżet Obywatelski to wyjątkowa inicjatywa, dzięki której możecie współdecydować o projektach realizowanych w Waszych lokalnych społecznościach.

Nasza platforma umożliwia oddanie głosu na projekty w pięciu kategoriach:

 1. Sport – projekty mające na celu organizację wydarzeń sportowych.
 2. Turystyka – inicjatywy wspierające rozwój turystyki i atrakcji turystycznych w regionie.
 3. Kultura – projekty promujące rozwój kulturalny Dolnego Śląska, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych.
 4. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – projekty wspierające integrację i poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.
 5. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – inicjatywy wspierające aktywność obywatelską i współpracę społeczną.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego i ma prawo zagłosować tylko raz.

 • Aby prawidłowo oddać głos w formie elektronicznej należy podać: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, kod pocztowy.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w pole po wybraniu projektów do głosowania.
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie 1 głosu.

Głosowanie jest proste i intuicyjne. Wystarczy zapoznać się z listą zgłoszonych projektów, wybrać te, które uważacie za najbardziej wartościowe, i oddać na nie swój głos. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy wspólnie budować lepszą przyszłość dla Dolnego Śląska.


Serdecznie zapraszamy do udziału i dziękujemy za każdy oddany głos. Razem możemy więcej!

Zespół Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór projektów

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wpisz miejscowość
Wpisz nazwisko
+48
Wpisz numer telefonu komórkowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:
 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sokołowska. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru wniosków i wyłonienia w drodze głosowania najlepszych projektów w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym);
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
 5. Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca 2024 roku oraz przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną, tj. 10 lat od końca Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 tj. od początku 2025 roku.;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w głosowaniu w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – “Aktywny Dolny Śląsk”. Ich niepodanie uniemożliwi głosowanie;
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.

Wybierz przynajmniej jeden projekt (Kolejność nie ma znaczenia)

Wybrałeś 1 z 5 projektów

Kategoria Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
Subregion: jeleniogórski
2
„Pudełko życia”
Subregion: jeleniogórski
„Pudełko życia” to projekt zakładający wyposażenie osób z niepełnosprawnością w pudełko zawierające kartę informacyjną, która po wypełnieniu zawierała będzie najważniejsze dla ratowników medycznych informacje na temat stanu zdrowia, przebytych chorób oraz przyjmowanych leków. W pakiecie będzie się znajdował się magnes na lodówkę oraz naklejka na drzwi wejściowe. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Miasta Jeleniej Góry, Powiatu Karkonoskiego, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Lwóweckiego oraz Powiatu Kamiennogórskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
60 000 zł
Wybierz
3
„Jelonek POGO to wie”
Subregion: jeleniogórski
„Jelonek POGO to wie” to projekt zakładający wydanie książeczki pt. „Jelonek POGO to wie” w formie audiobooka wraz z tłumaczeniem na język migowy oraz stworzenie kolorowanki dla najmłodszych dzieci. Tematem przewodnim utworu jest wydarzenie związane z wezwaniem pogotowia, zaprezentowane w przystępnej dla maluchów formie. „Jelonek POGO to wie” to opowieść o przeżyciach Jelonka POGO oraz jego spotkaniu z Pogotowiem Ratunkowym. Beneficjentami projektu będą dzieci z przedszkoli oraz klas 0-3 szkół podstawowych z terenu Miasta Jeleniej Góry, Powiatu Karkonoskiego, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Lwóweckiego i Powiatu Kamiennogórskiego. Głównym celem projektu jest zapoznanie najmłodszej grupy społecznej z kulturą ratownictwa medycznego, wyrobienie u dzieci, już od najmłodszych lat, prawidłowych odruchów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Audiobook oraz kolorowanka mogą stanowić pomoce dydaktyczne dla wychowawców i nauczycieli, do zajęć z zakresu pierwszej pomocy.
60 000 zł
Wybierz
8
Aktywni w plenerze
Subregion: jeleniogórski
Zadanie ma na celu poznanie walorów turystycznych w subregionie jeleniogórskim. W ramach działań zaplanowaliśmy wycieczki z przewodnikiem oraz bloki zajęć integracyjnych dla mieszkańców przy grach planszowych. Zorganizujemy także konkursy wiedzy o regionie (za najwięcej prawidłowych odpowiedzi przewidujemy nagrody). Zadanie jest skierowane do mieszkańców powiatów: Wydarzenia będą przeznaczone dla całych rodzin (osób w każdym wieku). Miejscem realizacji zadania będzie miasto Karpacz lub Szklarska Poręba.
60 620 zł
Wybierz
10
Buduj relacje, wzmacniaj społeczność!
Subregion: jeleniogórski
Lepsze relacje międzyludzkie stanowią podstawę lepszego funkcjonowania małżeństwa, rodziny, szkoły i społeczności sąsiedzkich, przyczyniając się do ogólnej poprawy jakości życia. Aby budować zdrowe relacje, trzeba wiedzieć, jak to robić. Potrzebną do tego wiedzę przekażą prelegenci w miłej atmosferze spotkania przy herbacie, kawie i słodkim co nieco.
60 000 zł
Wybierz
13
Bezpieczne Góry Dla Wszystkich
Subregion: jeleniogórski
Istotą projektu jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi, doświadczeniem choroby psychicznej, prowadzona w sposób samopomocowy, co wpłynie na poprawę i wzmacnianie zdrowia psychicznego tych osób, ich przyjaciół i członków rodziny. Zachęcenie osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich do spędzania wolnego czasu na łonie natury, w tym w górach. W ramach prowadzonych zajęć przeprowadzony będzie cykl spotkań m.in.: warsztaty z pierwszej pomocy, w tym ewakuacja poszkodowanego, gry terenowe dla dorosłych i dzieci niepełnosprawnych, wycieczka piesza, ognisko integracyjne z podsumowaniem zadania. Ponadto w trakcie realizacji projektu będzie możliwość uzyskania porad od specjalistów m.in. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, prawnik itp. Działania projektu mają na celu wyrwać ich z domu, z samotności do "normalnego" życia w społeczeństwie, zaprzyjaźnić się ze środowiskiem naturalnym, gdzie bezpiecznie można spędzić wolny czas.
41 600 zł
Wybierz
15
Helpton
Subregion: jeleniogórski
Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowego design sprintu mającego na celu zaprojektowanie kampanii dla lokalnych NGO. Uczestnikami będą mieszkańcy subregionu jeleniogórskiego m.in. przedstawiciele NGO, marketingowcy, PRowcy, graficy, videomakerzy, copywriterzy, projektanci, zarówno specjaliści jak i osoby rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową we wspomnianych dziedzinach. Wsparcie otrzymają 4 podmioty NGO. Podczas pierwszej fazy eventu uczestnicy będą generować pomysły wykorzystując metodologię design thinking. W drugiej fazie opracują materiały marketingowe. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja opracowanych kampanii przed jury i wybór oraz nagrodzenie najlepszych prac.
60 700 zł
Wybierz
17
Zagraj w NBA. Z autorytetami w sporcie.
Subregion: jeleniogórski
Cykl treningów koszykówki dla dzieci w wieku 10 - 16 lat w towarzystwie autorytetów w dziedzinie koszykówki i sportu. Treningi polegać będą na rozwoju motoryki i ogólnej sprawności ruchowej, nauki podstaw koszykówki u dzieci młodszych, i na rozwijaniu umiejętności gry u starszych. Zajęcia sportowe są formą przeciwdziałania uzależnieniom dzieci od gier komputerowych i smartfonów. Dzieci z powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra będą podzielone na kategorie wiekowe, ćwiczenia będą dobrane do wieku i umiejętności uczniów szkół podstawowych i średnich. Cotygodniowe spotkania ze znanymi sportowcami Dolnego Śląska mają na celu zmotywowanie dzieci, zachęcenie ich do aktywności ruchowej i promocji dolnośląskiej koszykówki. Goście będą reprezentantami różnych dyscyplin sportu, przede wszystkim jednak będą to obecni lub byli koszykarze i trenerzy. Zajęcia odbywać się będą na terenie miasta Jelenia Góra, prowadzone przez licencjonowanych trenerów koszykówki.
52 300 zł
Wybierz
19
Dziecięca Akademia Piłki Ręcznej
Subregion: jeleniogórski
Dziecięca Akademia Piłki Ręcznej to projekt, w którym wezmą udział dzieci i młodzież z powiatów jeleniogórskiego i karkonoskiego. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych, ukierunkowanych na piłkę ręczną, oraz turniejach "szczypiorniaka", podczas których będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na tle rówieśników. W ramach projektu utworzone zostaną 4 grupy ćwiczebne, które będą trenowały pod okiem trenerów - specjalistów od piłki ręcznej. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w jednolite stroje sportowe, które będą czynnikiem integracyjnym, ale jednocześnie promocyjnym, projektu.
60 000 zł
Wybierz
23
PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION JELENIOGÓRSKI
Subregion: jeleniogórski
21 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże Międzypokoleniowe to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.
61 000 zł
Wybierz
38
Mobilna Akademia Przedszkolaka
Subregion: jeleniogórski
Mobilna Akademia Przedszkolaka oferuje organizację zajęć sportowych dla przedszkolaków na mobilnym boisku o wymiarach 6x9m z nawierzchni z trawy sztucznej, zabudowanym systemem band i profili aluminiowych gwarantujących wygodę i bezpieczeństwo dla uczestników zmagań sportowych. Uniwersalność projektu polega na możliwości rozłożenia boiska w dowolnej lokalizacji np. wewnątrz przedszkola, teren otwarty itp. Mobilne boisko umożliwia prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wielu dyscyplinach sportu w oparciu o piłkę nożną, piłkę siatkową czy koszykową. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć sportowych przez wykwalifikowaną kadrę Trenerską na mobilnym boisku z obszaru trzech powiatów: Karkonoskiego, Lubańskiego oraz Miasta Jelenia Góra, gdzie dostęp do zajęć sportowych dla przedszkolaków jest ograniczony. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2024r. do 31.12.2024r. we wszystkich przedszkolach publicznych wskazanych powiatów, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie.
67 000 zł
Wybierz
39
Śpiewnik Domowy
Subregion: jeleniogórski
Czy wiesz, że Stanisław Moniuszko skomponował ponad 300 pieśni? Wiele z nich doskonale znasz. Prząśniczka, Dziad i Baba, Krakowiaczek, Złota Rybka, Trzech Budrysów, Znasz-li ten kraj to tylko niektóre tytuły utworów, które przekazywane są od dziesięcioleci kolejnym pokoleniom. Kompozytor był też prowodyrem polskiej sztuki operetkowej. Sam skomponował kilka dzieł "lekkiej odmiany opery", a w jego pieśniach przejawiają się wątki zaczerpnięte z kultury ludowej podane często w komediowy sposób. Celem projektu jest stworzenie 10 unikalnych teledysków do pieśni zawartych w "Śpiewniku Domowym", które zostaną nakręcone w najpiękniejszych zakątkach naszego województwa. Będą to miejsca jak magnes przyciągające nas mieszkańców oraz rzesze turystów do odkrywania ich tajemnic. To m. in. słynne Domki Tkaczy w Chełmsku Śląskim, nowo odrestaurowany Pałac w Ciechanowicach, Dom Gerharta Hauptmanna w Szklarskiej Porębie, czy też Szwajcaria Lwówecka. Przekażmy naszą kulturę kolejnym pokoleniom!
60 000 zł
Wybierz
46
Międzypokoleniowa Akademia Dziadków i Wnuków.
Subregion: jeleniogórski
Akademia Dziadków i Wnuków to pomysł na kreatywne, ciekawe spędzenie czasu przez dziadków razem ze swoimi wnukami podczas jednodniowych wyjazdów. Zróżnicowana oferta edukacyjno – rozrywkowa (różne ciekawe warsztaty) zapewni dużo niezapomnianych wrażeń, ale także wiele nauczy młodszych i "nieco starszych" uczestników. Dzieci będą mogły miło spędzić czas w towarzystwie swoich dziadków, którzy niejednokrotnie dysponują (niestety niedocenianą) wielką wiedzą. Po skonsultowaniu z wieloma osobami kilkuletnich obserwacji zauważono fakt, że w wielu rodzinach kontakty maluchów z dziadkami są bardzo ograniczone. Podstawowe relacje najczęściej ograniczają się do kilkudziesięciominutowych wizyt. Głównie ze względu na tzw. tempo życia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt ograniczenia w dostępności komunikacyjnej (brak samochodu). Realizacja zadania będzie polegać na wybraniu miejsc do realizacji warsztatów.
28 014 zł
Wybierz
47
Akademia Świadomego Seniora
Subregion: jeleniogórski
Realizacja "Akademii Świadomego Seniora" zaplanowana została dla mieszkańców Województwa Dolnośląskiego. Docelową grupą w zadaniu będą seniorzy, którzy jako beneficjenci będą edukowani podczas prowadzonych zajęć instruktażowych. Plan zajęć zakłada naukę rozpoznawania i reagowania w takich przypadkach jak: udary mózgu (krwotoczny, niedokrwienny), udar cieplny, zasłabnięcia, stany przedzawałowe, hiper i hipoglikemię, zadławienia, drgawki, odwodnienie, silna reakcja alergiczna, zatrucie... itp. Dobór tematyczny został skonsultowany ze specjalistami medycyny ratunkowej. Poziom prowadzenia zajęć (język i forma przekazu) zostaną dostosowane do możliwości poznawczych odbiorców. Główny cel - nauczyć seniorów jak reagować w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia lub życia - swojego, bądź kogoś z otoczenia. Podnieść świadomość docelowej grupy działania (seniorzy), jak rozpoznać stan rozstroju zdrowia zanim ten doprowadzi do poważnych konsekwencji, w tym zagrożenia życia.
28 474 zł
Wybierz
48
AKTYWNI DOLNOŚLĄZACY 60+
Subregion: jeleniogórski
Aktywni Dolnoślązacy 60+ to inicjatywa wspierająca mieszkanki i mieszkańców w wieku 60+ z powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie aktywności liderskiej dla swoich społeczności, poznają się, zintegrują i wymienią doświadczenia. Zorganizowane zostaną wspólne warsztaty wyjazdowe dla liderów senioralnych z 4 powiatów. Przeprowadzone zostaną w każdym powiecie spotkania dla os. w wieku 60+ pod hasłem "Kawiarenki obywatelskie 60+". Odbędą się warsztaty kreatywne 60+. Wspólne rękodzieło, gotowanie czy tematyka zdrowotna będą połączone z dyskusją o aktywności społecznej osób w wieku senioralnym. Konferencja/forum organizacji, grup i inicjatyw senioralnych z 4 powiatów, skierowana do seniorek i seniorów oraz osób pracujących w regionie z/na rzecz os. w wieku senioralnym, umożliwi wymianę doświadczeń. Wydana zostanie też publikacja - informator o aktywnościach dla os. w wieku senioralnym w regionie.
60 000 zł
Wybierz
Subregion: legnicki
22
PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION LEGNICKI
Subregion: legnicki
16 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże Międzypokoleniowe to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.
61 000 zł
Wybierz
30
"Klasyka przy fontannie" - cykl muzycznych koncertów przy fontannie w Gaworzycach
Subregion: legnicki
"KLASYKA PRZY FONTANNIE" to unikalna inicjatywa, która ożywi zrewitalizowaną przestrzeń przy fontannie w zabytkowym parku w Gaworzycach. To cykl czterech wydarzeń, organizowanych raz w miesiącu, każdorazowo w niedzielę, dedykowany mieszkańcom i turystom, który zachęcać ma do uczestnictwa w kawiarenkach artystycznych, oferując wyjątkowe połączenie sztuki, muzyki i literatury. Każde spotkanie będzie obfitować w różnorodne atrakcje, takie jak występy na żywo, warsztaty twórcze czy czytanie poezji, mające na celu promocję artystów i twórców regionu. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazję do relaksu w malowniczej scenerii parku, delektując się kawą i słodkimi specjałami regionalnej kuchni. Projekt ma na celu ożywienie zabytkowej przestrzeni oraz integrację społeczności lokalnej i promocję kultury na wysokim poziomie. Przygotujcie się na doświadczanie kultury w nieformalnej, inspirującej atmosferze, przy zrewitalizowanej fontannie przy gaworzyckim pałacu. To będzie coś pięknego!
60 000 zł
Wybierz
31
Helpton Dolnośląski
Subregion: legnicki
Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowego design sprintu mającego na celu zaprojektowanie kampanii dla lokalnych NGO. Uczestnikami będą mieszkańcy subregionu legnickiego m.in. przedstawiciele NGO, marketingowcy, PRowcy, graficy, videomakerzy, copywriterzy, projektanci, zarówno specjaliści jak i osoby rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową we wspomnianych dziedzinach. Wsparcie otrzymają 4 podmioty NGO. Podczas pierwszej fazy eventu uczestnicy będą generować pomysły wykorzystując metodologię design thinking. W drugiej fazie opracują materiały marketingowe. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja opracowanych kampanii przed jury i wybór oraz nagrodzenie najlepszych prac.
60 700 zł
Wybierz
33
Kino fantastycznej kreski
Subregion: legnicki
Projekt zakłada organizację pokazów tradycyjnie animowanych filmów z gatunku fantastyki na terenach z ograniczonym dostępem do kina oraz przeprowadzenie warsztatów związanych tematycznie ze sztuką animacji. Propozycja jest reakcją na sytuację, gdzie fantastyka z jednej strony bije rekordy kinowej popularności, z drugiej jednak występuje głównie pod postacią kina superbohaterskiego. Animacja również regularnie znajduje się na szczytach list najbardziej kasowych filmów, jednak zupełnie jest już zdominowana przez technikę komputerową. W subregionie legnickim jest to trend dodatkowo napędzany znaczącą obecnością multipleksów w stosunku do ilości kin studyjnych i wiążącym się z tym brakiem różnorodności kinowej oferty.
27 000 zł
Wybierz
34
Copperpunk
Subregion: legnicki
Copperpunk jest potencjalną, nową niszą literatury fantastyczno-naukowej. Na razie istnieje na potrzeby tego wniosku, jako pewne założenie historii alternatywnej — jak potoczyłaby się historia regionu Zagłębia Miedziowego, Polski i świata, gdyby odkryte w 1957 złoża miedzi miały jakieś niezwykłe właściwości, które fundamentalnie przekształciły technologię (a wraz z nią, społeczeństwo). Odpowiedzi na to pytanie udzielą mieszkańcy regionu, w formie konkursu na utwory literackie w postaci opowiadań, skierowanego do mieszkańców powiatów: legnickiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz miasta Legnica. Częścią projektu będą również warsztaty lub spotkania poświęcone doskonaleniu sztuki pisania utworów literackich.
32 000 zł
Wybierz
35
Sztuka jest Fantastyczna
Subregion: legnicki
Główną osią projektu jest konkurs na stworzenie obrazów, rysunków lub grafik z gatunku surrealizmu/sztuki fantastycznej/realizmu magicznego zainspirowanych naszym regionem. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatów legnickiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz miasta Legnica. Prace przysłane na konkurs będą następnie prezentowane na powszechnie dostępnej i bezpłatnej wystawie. Projekt uzupełniają warsztaty plastyczne, skierowane zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.
35 000 zł
Wybierz
36
Akademia komiksu i mangi
Subregion: legnicki
Projekt zakłada zrealizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów uczących od podstaw technik tworzenia komiksów i mangi. Jedna seria zajęć odbyłaby się na terenie Legnicy, a druga na terenie powiatu lubińskiego. Warsztaty nie będą się skupiać jedynie na rysowaniu komiksów, ale będą traktować również o tworzeniu scenariusza, świata, pisaniu dialogów i projektowaniu postaci.
40 000 zł
Wybierz
42
Olimipada planszowych gier logicznych
Subregion: legnicki
Celem projektu jest zorganizowanie turniejów abstrakcyjnych logicznych gier planszowych. Są to gry pozbawione losowości, w których rywalizujące osoby (zazwyczaj dwie) mogą dysponować doskonałą informacją o przebiegu rozgrywki. Przykładami takich gier są znane u nas szachy, warcaby czy kółko i krzyżyk. Projekt zakłada jednak popularyzację innych tytułów. W ramach projektu zorganizowane byłyby turnieje eliminacyjne na terenie powiatów legnickiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz miasta Legnica, a następnie turniej finałowy na terenie jednego z tych powiatów.
27 700 zł
Wybierz
49
Ścieżkami kultury - cykl rajdów rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich
Subregion: legnicki
Projekt „Ścieżkami kultury - cykl rajdów rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich” ma na celu organizację serię dwóch, jesiennych rajdów rowerowych, które łączą aktywność z poznawaniem regionu. Wzgórza Dalkowskie to wyjątkowy obszar na mapie Dolnego Śląska, tereny pełne wzniesień, zachwycających krajobrazów, zabytków kultury i rozwijających się usług turystycznych. Na trasie do wykonania będą dodatkowe zadania, które złoża się na wyjątkowe wspomnienia, ale też będą stanowić świetną pamiątkę. Dodatkowo, dla wzbogacenia wiedzy o regionie, zostaną opracowane i dystrybuowane materiały informacyjne, a z wydarzeń zostanie przygotowany film promujący ten obszar jako ciekawe miejsce pod kątem rozwijania turystyki rowerowej. Zaplanowano też konkurs fotograficzny promujący turystykę rowerową na Wzgórzach oraz spotkanie z udziałem organizacji pozarządowych i władz lokalnych mające na celu rozwijanie turystyki rowerowej Wzgórz Dalkowskich.
60 000 zł
Wybierz
Subregion: wałbrzyski
9
Aktywny czas
Subregion: wałbrzyski
Zadanie ma na celu poznanie walorów turystycznych w subregionie wałbrzyskim. W ramach działań zaplanowaliśmy wycieczki z przewodnikiem oraz bloki zajęć integracyjnych dla mieszkańców przy grach planszowych. Zorganizujemy także konkursy wiedzy o regionie (za najwięcej prawidłowych odpowiedzi przewidujemy nagrody). Zadanie jest skierowane do mieszkańców powiatów: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i miasta Wałbrzych. Wydarzenia będą przeznaczone dla całych rodzin (osób w każdym wieku). Miejscem realizacji zadania będzie miasto Polanica-Zdrój lub Kudowa-Zdrój.
60 620 zł
Wybierz
11
TURYSTYCZNE PASJE SREBRNOWŁOSYCH
Subregion: wałbrzyski
Projekt przeznaczony jest dla seniorów z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Planowane jest poznawanie okolicznych szlaków podczas 15 wycieczek pieszych z przewodnikiem sudeckim oraz 10 wycieczek jednodniowych autokarem po Dolnym Śląsku poznając znane i mniej znane miejsca na Dolnym Śląsku. Po wycieczce uczestnicy prześlą do organizatora 5-10 zdjęć upamiętniających ich pobyt na wycieczce oraz charakterystyczne obiekty przyrodnicze lub architektoniczne. Z każdej wycieczki powinna powstać napisana relacja w celu zamieszczenia na profilu na FB. Zdjęcia i relacja zostanie zamieszczona na stronie www.dolnoslaski-senior.pl, która jest administrowana przez Federację UTW. Na zakończenie projektu powstanie wystawa zdjęć i impreza integracyjna dla uczestników wycieczek a wystawa będzie dostępna przynajmniej przez miesiąc. Realizator projektu zadba o możliwość uczestniczenia seniorów w procesie wyboru miejsc wycieczek oraz w przygotowywaniu materiałów na strony internetowe i na wystawę zdjęć,
63 500 zł
Wybierz
21
PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WAŁBRZYSKI
Subregion: wałbrzyski
11 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże Międzypokoleniowe to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.
61 000 zł
Wybierz
24
Odkrywamy Tajemniczy Kulturalny Dolny Śląsk
Subregion: wałbrzyski
Okrywajmy Tajemniczy Dolny Śląsk – to projekt kulturalno-rodzinny organizowany przez jednostki harcerskie na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz miasta Wałbrzych. Działania projektu w zamierzeniu przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii Dolnego Śląska. W ramach realizacji projektu planujemy poznać historię Twierdzy Srebrna Góra, Zamku Książ oraz zrealizować cykl warsztatów #odkywamydolnyslask dla łącznie 400 osób. Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań uczestnicy będą mieli możliwość przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, nauczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.
60 500 zł
Wybierz
25
ODKRYWANY TAJEMNICE GÓR SOWICH
Subregion: wałbrzyski
2-DNIOWY RAJD PO GÓRACH SOWICH POŁĄCZONY ZE ZWIEDZANIEM KOMPLEKSU RIESE ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE "MIEROSZÓW W GÓRACH"
42 800 zł
Wybierz
28
Helpton w Regionie
Subregion: wałbrzyski
Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowego design sprintu mającego na celu zaprojektowanie kampanii dla lokalnych NGO. Uczestnikami będą mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego m.in. przedstawiciele NGO, marketingowcy, PRowcy, graficy, videomakerzy, copywriterzy, projektanci, zarówno specjaliści jak i osoby rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową we wspomnianych dziedzinach. Wsparcie otrzymają 4 podmioty NGO. Podczas pierwszej fazy eventu uczestnicy będą generować pomysły wykorzystując metodologię design thinking. W drugiej fazie opracują materiały marketingowe. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja opracowanych kampanii przed jury i wybór oraz nagrodzenie najlepszych prac.
60 700 zł
Wybierz
41
Szlaki i smaki Dolnego Śląska - senioralny przepiśnik po regionie
Subregion: wałbrzyski
Projekt wpisujące się w nurt turystki kulinarnej, kulturowej i społecznej, łączy przeszłość z przyszłością, odkrywa ślady wielu kultur i smaków Dolnego Śląska. Jesienią odbędą się 4 wyprawy edukacyjne po malowniczych zakątkach, do których trafić należy ze względu na ich znaczenie dla naszej dolnośląskiej tożsamości, na niesamowite walory przyrodnicze i kulturowe, a do których trafić niełatwo, szczególnie Seniorom, bo często leżą poza głównymi szlakami. Towarzyszyć nam będą „lokalsi”, przewodnicy oraz aktywni seniorzy z regionu, którzy poprowadzą nas swoimi ścieżkami, z dumną prezentując magiczne zakątki, by nas w nich rozkochać. Urzeczywistnimy też powiedzenie „przez żołądek do serca”, kosztując „śląskiego nieba” i placka z kruszonką, karpia, lokalnych serów i potraw z dyni czy pierników. Podczas warsztatów upieczemy chleb i ugotujemy zupę z lebiody. A po jesiennym zwiedzaniu przygotujemy „Przepiśnik”, w którym zawrzemy osobiste przepisy na zachwycanie się miejscem, w którym żyjemy.
59 860 zł
Wybierz
43
ZAPASY - nasz przepis na aktywność!
Subregion: wałbrzyski
Chcesz obudzić w dziecku sportową pasję, która buduje poczucie własnej wartości? Nasz projekt obejmie nowy cykl zajęć z elementami zapasów, które prowadzone będą w Boguszowie-Gorcach i Pieszycach! W ramach rekrutacji odbędzie się efektowny pokaz sprawności podczas pikniku na świeżym powietrzu, a zajęcia zwieńczone zostaną turniejem. Jesteś sportowcem, rodzicem sportowca lub trenerem? W ramach projektu zorganizujemy w Boguszowie-Gorcach cykl warsztatów z różnych dziedzin – m.in. psychologii sportu czy dietetyki sportowej. A może szukasz miejsca, gdzie można się zmęczyć? Nasz projekt to także systematyczne treningi obwodowe typu crossfit dla wszystkich chętnych dorosłych – zwłaszcza kobiet - z Boguszowa-Gorc i okolic. Warto dodać, że zapasy to dyscyplina olimpijska – jedna z najlepszych dyscyplin ogólnorozwojowych. Zapasy idealnie kształtują nie tylko ciało, ale i umysł – uczą odporności na stres, wytrwałości w dążeniu do celu, odwagi do podejmowania wyzwań i radzenia sobie z porażkami!
69 000 zł
Wybierz
54
BWA Masters - Mistrzostwa Break Dance
Subregion: wałbrzyski
"BWA Masters - Mistrzostwa Break Dance", widowiskowa impreza taneczna z udziałem najlepszych tancerzy break dance z Polski i świata, w tym min. z takich krajów jak: Wenezuela, Stany Zjednoczone, Japonia, Brazylia, Ukraina, Czechy, Niemcy oraz Łotwa. Już w październiku Bielawa ma szansę po raz kolejny stać się się wizytówką całego Dolnego Śląska, goszcząc największe zawody tego typu w województwie, a także jedne z największych w całym kraju. W programie imprezy rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie, zapewniająca niesamowite widowisko dla mieszkańców całego Dolnego Śląska, a także konfrontacje tancerzy młodego pokolenia z lokalnych społeczności województwa dolnośląskiego. Podczas wydarzenia nie zabraknie również animacji i atrakcji dla wszystkich przybyłych widzów. Dołącz do nas oddając swój głos i stań się częścią tego niesamowitego tanecznego wydarzenia!
49 050 zł
Wybierz
Subregion: wrocławski
4
Bliżej teatru i ludowego serca regionu
Subregion: wrocławski
Projekt zakłada realizację dwóch rodzajów zadań kulturalnych: - organizację 5 wyjazdów do teatru do Wrocławia dla osób dorosłych i seniorów oraz 2 wyjazdów do teatru dla dzieci, mieszkających na obszarze powiatu oleśnickiego i wrocławskiego, którzy żyją w znacznej odległości od dużej aglomeracji i na co dzień pozbawieni są komunikacji autobusowej umożliwiającej im swobodne korzystanie z dobrodziejstw kultury wyższej. - organizację biesiady na ludową nutę w Dziadowej Kłodzie, w której weźmie udział nie mniej niż 20 zespołów ludowych z terenu powiatu oleśnickiego i wrocławskiego; Wydarzenie będzie fantastyczną okazją do integracji społeczności Dolnego Śląska oraz kultywowania tradycji ludowych.
60 000 zł
Wybierz
6
Półmaraton Kocich Gór "KOCUR"
Subregion: wrocławski
Półmaraton Kocich Gór KOCUR - 4. EDYCJA: bieg 21 km, Nordic Walking 14 km, biegi dzieci: 150m i 600 m dla 350 osób z terenu Gminy Oborniki Śląskie i pobliskich miejscowości.
9 350 zł
Wybierz
12
Kocham operę, kocham teatr
Subregion: wrocławski
Celem projektu „Kocham operę, kocham teatr” jest zapewnienie mieszkańcom Dolnego Śląska w różnym wieku, możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, takich jak przedstawienia operowe i teatralne, poprzez organizację wyjazdów grupowych. Projekt ma na celu promowanie dostępu do kultury oraz rozwijanie świadomości artystycznej w społeczności lokalnej. Wyjazdy odbywać będą się dwa razy w miesiącu (8 wyjazdów), w zależności od repertuaru i oczekiwań uczestników będą organizowane naprzemiennie. Projekt ma na celu nie tylko umożliwienie dostępu do sztuki operowej i teatralnej, ale także tworzenie wartościowych doświadczeń kulturalnych. Ma na celu również promowanie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwijanie zainteresowań kulturalnych w różnych grupach wiekowych oraz zachęcenie do dzielenia się wrażeniami i refleksjami na temat sztuki.
57 630,96 zł
Wybierz
16
Sportowy Pęgów
Subregion: wrocławski
Sportowy Pęgów to cykl 6 imprez sportowych: FutsalMix I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych w Futsalu V Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych Lobo Oldboy Cup Turniej Piłkarski dla Oldboyów Lobo Żak Cup Turniej piłkarski dla Żaków Lobo Orlik Cup Turniej Piłkarski dla Orlików Lob Młodzik Cup Turniej Piłkarski dla Młodzików
66 000 zł
Wybierz
18
Odkryj z nami niezwykły Dolny Śląsk
Subregion: wrocławski
Projekt zakłada realizację 11 jednodniowych wycieczek ukazujących uroki Dolnego Śląska dla mieszkańców powiatu oleśnickiego i wrocławskiego. Zorganizowane zostaną wycieczki m.in. do Wrocławia, Karpacza, Kudowy Zdrój, Wałbrzycha, Kłodzka, Bolesławca,Ząbkowic Śląskich, Oleśnicy czy też do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki udziałowi w projekcie Dolnoślązacy nie tylko odkryją piękno swojego regionu, jego zabytki i historię, ale także zintegrują się. W projekcie weźmie udział nie mniej niż 500 osób.
60 000 zł
Wybierz
20
PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WROCŁAWSKI
Subregion: wrocławski
6 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże Międzypokoleniowe to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.
61 000 zł
Wybierz
26
Aktywny i zdrowy Dolnoślązak
Subregion: wrocławski
Projekt zakłada realizację 3 rodzajów zajęć sportowych w okresie wrzesień - grudzień 2024r. dla mieszkańców powiatu oleśnickiego i wrocławskiego: - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci; zajęcia będą się odbywać w 4 miejscach regionu, po 16 godzin w każdym, co łącznie daje 64 godziny zajęć - gimnastyka rozciągająco - wzmacniająca dla młodzieży i osób dorosłych; zajęcia odbywać się będą w 4 miejscach regionu, po 16 godzin w każdym, co łącznie daje 64 godziny zajęć - zajęcia z instruktorem na basenie dla seniorów; zajęcia odbywać się będą na basenie w Oleśnicy; zrealizowane zostaną 32 wyjazdy po 1,5 godziny zajęć basenowych pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
60 000 zł
Wybierz
27
Harcerskie Rajdy Piesze
Subregion: wrocławski
Harcerskie Rajdy Piesze to projekt mający na celu zmobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania turystyki, zachęcanie do poznawania znanych i mniej znanych walorów turystycznych Dolnego Śląska. W ramach projektu planujemy zorganizować cykl rajdów pieszych na terenie Wzgórz Trzebnickich, Dolinie Baryczy oraz okolic Oławy, w których udział weźmie łącznie 350 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Program każdej z zaplanowanych imprez turystycznych będzie umożliwiał poprzez poznanie, odkrywanie i eksplorowanie najbliższego otoczenia, jego dziedzictwa przyrodniczego i turystycznego. Uczestnicy będą odkrywać Dolny Śląsk nie przez media ale w terenie. Będą poszerzać swą wiedzę o atrakcyjnych miejscowościach w regionie, ale też o walorach i najciekawszych elementach krajobrazu miejscowości, w których mieszkają. Aktywne spędzanie czasu podczas naszych rajdów to nie tylko wycieczki poznawcze, ale również przy tej okazji organizowane różnego rodzaju sporty i współzawodnictwo.
59 750 zł
Wybierz
29
Helpton w Subregionie
Subregion: wrocławski
Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowego design sprintu mającego na celu zaprojektowanie kampanii dla lokalnych NGO. Uczestnikami będą mieszkańcy subregionu wrocławskiego m.in. przedstawiciele NGO, marketingowcy, PRowcy, graficy, videomakerzy, copywriterzy, projektanci, zarówno specjaliści jak i osoby rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową we wspomnianych dziedzinach. Wsparcie otrzymają 4 podmioty NGO. Podczas pierwszej fazy eventu uczestnicy będą generować pomysły wykorzystując metodologię design thinking. W drugiej fazie opracują materiały marketingowe. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja opracowanych kampanii przed jury i wybór oraz nagrodzenie najlepszych prac.
60 700 zł
Wybierz
32
AA Teraz Kultura na Wesoło
Subregion: wrocławski
Chcesz pośmiać się za darmo? To chcemy zaproponować Kulturę ale w mniej sztywnym wydaniu. Rozrywka w miłej atmosferze przy darmowej kawie. Jednego wieczoru Stand-up i kabaret na żywo oraz komedia kinowa na dużym ekranie. Nie gdzieś daleko, nie za miliony, tylko w twoim powiecie (Wołowski i średzki ) Wystarczy że na nas zagłosujesz, a to będzie w twoim zasięgu!
60 000 zł
Wybierz
37
Śpiewaj razem z nami!
Subregion: wrocławski
Śpiewaj razem z nami! to cykl 5 niezwykłych wydarzeń muzycznych w Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Strzelinie, Wołowie oraz Sobótce. Ich głównym bohaterem będzie największy w Polsce Wrocławski Chór Seniora. Każdy koncert będzie prawdziwym kalejdoskopem polskich i europejskich pieśni ludowych, etnicznych oraz piosenek popularnych, które wybrzmiewały od lat 20 do lat 80 ubiegłego stulecia. W programie znajdą się piosenki fenomenów polskiej estrady muzycznej, m.in. Violetty Villas, Maryli Rodowicz, Anny German, Mieczysława Fogga, Eugeniusza Bodo, słynne wrocławskie "Mkną po szynach niebieskie tramwaje", "Od nocy do nocy", "Cała sala śpiewa z nami!", czy operetkowy przebój "Usta milczą, dusza śpiewa". Całość w oryginalnych opracowaniach i aranżacjach. Wspólnie z Wrocławskim Chórem Seniora zaprezentują się artyści Teatru Scena Kamienica we Wrocławiu. Każdy otrzyma specjalny śpiewnik, aby mógł wykonywać prezentowane utwory wspólnie z artystami!
60 000 zł
Wybierz
40
FOLKOLOROWO - BARWY POLSKIEGO FOLKLORU
Subregion: wrocławski
FOLKOLOROWO - BARWY POLSKIEGO FOLKLORU to projekt, który przywróci nam radość i dumę z naszej polskiej kultury ludowej. Jako Dolnoślązacy z dziada, lecz niekoniecznie pradziada, musimy spleść ponownie zerwane niegdyś więzi z naszymi korzeniami. Kultura ludowa to nasza tożsamość, to zrozumienie emocji nas jako jednostek i jako społeczeństwa. Cykl warsztatów połączonych z mini koncertami, przybliży nam wszystkie nasze tańce narodowe, a są to: polonez, mazur, krakowiak, oberek i kujawiak. Tancerze zaprezentują wszystkie tańce w oryginalnych strojach, ukazując ich piękno i różnorodność. Warsztaty taneczne i wokalne pozwolą uczestnikom poznać podstawowe kroki wybranych tańców, wspólnie zatańczyć i zaśpiewać. Warsztaty przewidziane są dla wszystkich grup wiekowych, gdyż radość ze wspólnego uczestnictwa w kulturze nie zna barier, a wspólne działania artystyczne łączą i wzmacniają więzi. Emocje i treści zawarte w naszym folklorze są szczere i wciąż żywe. Odkryjmy to piękno!
60 000 zł
Wybierz
44
Poznaj Atrakcje Swojego Regionu
Subregion: wrocławski
Nasz projekt zakłada popularyzacje wśród mieszkańców Dolnego Śląska walorów turystycznych nie oczywistych miejsc. Zorganizujemy rajd rowerowy z Wołowa do Lubiąża zakończony zwiedzaniem klasztoru pocysterskiego i wspólnym ogniskiem. Odbędzie się także spływ rzeką Barycz, w czasie którego uczestnicy będą mieli okazję poznać walory przyrodnicze od strony rzeki. Zorganizujemy również spacer historyczny z przewodnikiem po Wołowie, w czasie którego poznamy historię tego mało znanego miasta. Ze wszystkich wydarzeń powstanie profesjonalny film promujący wspomniane atrakcje turystyczne. Następnie zaprezentujemy go młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w czasie godzin wychowawczych, a następnie porozmawiamy z młodzieżą o turystyce ukazując walory miejsc, które są często na wyciągnięcie ręki.
60 000 zł
Wybierz
45
Turystyka dla Wszystkich: Rozwój Lokalnych Atrakcji Turystycznych Gminy Kostomłoty
Subregion: wrocławski
Celem projektu jest stworzenie folderu z atrakcjami turystycznymi Gminy Kostomłoty wraz z 3 mapami (pieszą, rowerową oraz samochodową). Folder stworzy 60 osobowa grupa z 2 powiatów, która zdobędzie doświadczenie podczas 3 dniowej wizyty w miejscach atrakcyjnych turystycznie Dolnego Śląska. Bezpośrednia obserwacja pozwoli na lepsze zrozumienie funkcjonowania lokalnych atrakcji turystycznych oraz promocję lokalnej tożsamość oraz dziedzictwa kulturowego i turystycznego. Projekt ten ma szansę przyczynić się do budowy bardziej atrakcyjnej, przyjaznej dla turystów Gminy Kostomłoty, stworzyć miejsce, które nie tylko przyciągnie turystów, ale również będzie stanowić wartościowy zasób dla lokalnej społeczności.
48 119,22 zł
Wybierz
130
Koń zwierzęciem towarzyszącym – warsztaty komunikacji z koniem oraz trening i zawody Horse Agility
Subregion: wrocławski
Konie towarzyszą człowiekowi od lat, służąc w wojsku, policji, startując w wielu dyscyplinach sportowych takich jak wyścigi, skoki czy ujeżdżenie. Ogromną popularnością cieszy się też rekreacyjna jazda konna w szkółkach jeździeckich. W tych wszystkich aktywnościach koń postrzegany jest głównie jako zwierzę użytkowe. A co gdy koń przestanie być użyteczny, gdy dozna kontuzji albo zwyczajnie dopadnie go starość? Chcemy pokazać nowy/inny sposób spędzania czasu z koniem, niekoniecznie w siodle. W Horse Agility człowiek pracuje z ziemi i buduje świadomą relację z koniem opartą na przyjaźni i zaufaniu. Praca z ziemi wymaga uważności na konia, uczy pokory i cierpliwości ale efekty mogą być spektakularne, gdy koń ufnie podąża za człowiekiem i bez użycia siły pokonuje przeszkody. W Horse Agility mogą brać udział osoby jeżdżące konno, ale też nie posiadające umiejętności jeździeckich, gdyż uczymy od podstaw. Wiek ani doświadczenie nie ma znaczenia, ważna jest miłość do koni i otwarty umysł.
60 000 zł
Wybierz
Subregion: miasto Wrocław
1
PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE
Subregion: miasto Wrocław
1 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ człońkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.
61 000 zł
Wybierz
5
Festiwal "Sounds of Surrender"
Subregion: miasto Wrocław
Festiwal „Sounds of Surrender” to innowacyjny, interdyscyplinarny festiwal łączący muzykę, taniec i efekty wizualne i jednocześnie ukazujący multikulturowość muzyki. W drugiej edycji festiwalu, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 8 do 12 października, wystąpią jedni z najbardziej utalentowanych artystów z różnych stron świata, w tym z Argentyny, Brazylii, poprzez Niemcy, Polskę po Chiny czy Malezję. Podczas 3 wyjątkowych koncertów w zabytkowych i pięknych wnętrzach Synagogi pod Białym Bocianem i Oratorium Marianum artyści zaprezentują bogactwo kulturowe różnych krajów.
205 000 zł
Wybierz
7
Planszówki w SKS
Subregion: miasto Wrocław
Główny cel działań to tworzenie i podtrzymywanie więzi wśród społeczności lokalnej poprzez wydarzenia kulturowe. Planowany jest cykl spotkań, w którym będą się spotykać osoby o takiej samej pasji - gry planszowe. Pośrednim celem jest także promowanie gier planszowych jako alternatywy do rozrywki przed ekranem. Jest to forma spędzania czasu wolnego, która jednocześnie wspiera rozwój logicznego myślenia. Chcę podnieść świadomość uczestników w kwestii różnorodności gier planszowych i zintegrować społeczność lokalną. Spotkania będę odbywać się w mieście Wrocław i wziąć udział będzie mógł każdy mieszkaniec naszego miasta.
60 610 zł
Wybierz
14
Helpton we Wrocławiu
Subregion: miasto Wrocław
Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowego design sprintu mającego na celu zaprojektowanie kampanii dla NGO. Uczestnikami będą mieszkańcy miasta Wrocław m.in. przedstawiciele NGO, marketingowcy, PRowcy, graficy, videomakerzy, copywriterzy, projektanci, zarówno specjaliści jak i osoby rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową we wspomnianych dziedzinach. Wsparcie otrzymają 4 podmioty NGO. Podczas pierwszej fazy eventu uczestnicy będą generować pomysły wykorzystując metodologię design thinking. W drugiej fazie opracują materiały marketingowe. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja opracowanych kampanii przed jury i wybór oraz nagrodzenie najlepszych prac.
60 700 zł
Wybierz
76
Wrocławskie kamienice: historia i architektura
Subregion: miasto Wrocław
Projekt Kamienice Wrocławia: historia i architektura ma na celu promowanie bogactwa architektonicznego oraz kulturowego dziedzictwa związanego z zabytkowymi kamienicami na terenie Wrocławia. Poprzez serię krótkich filmów, skupiających się na różnorodności stylów architektonicznych, historii budynków i ich mieszkańców, przybliżone widzom zostanie nie tylko piękno i wartość tych obiektów, lecz także wpisane zostaną w szerszy kontekst historyczny miasta. Opowiadając o dziejach Wrocławia, ukazany będzie rozwój architektoniczny oraz wpływ wydarzeń historycznych na życie codzienne mieszkańców i kształtowanie się tożsamości lokalnej społeczności. Pierwsza edycja projektu planowana jest na jesień br. W tym czasie zostanie przygotowane i wyprodukowane 10 filmów, które staną się narzędziem skutecznej promocji zabytków architektonicznych Wrocławia, zachęcając zarówno turystów oraz lokalną społeczność do odkrywania i doceniania bogactwa kulturowego miasta, niekoniecznie dostrzeganego na co dzień.
60 000 zł
Wybierz

Brak projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×