projekt nr 24

24. Odkrywamy Tajemniczy Kulturalny Dolny Śląsk


Opis projektu

Okrywajmy Tajemniczy Dolny Śląsk – to projekt kulturalno-rodzinny organizowany przez jednostki harcerskie na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz miasta Wałbrzych.

Działania projektu w zamierzeniu przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii Dolnego Śląska.

W ramach realizacji projektu planujemy poznać historię Twierdzy Srebrna Góra, Zamku Książ oraz zrealizować cykl warsztatów #odkywamydolnyslask dla łącznie 400 osób.

Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań uczestnicy będą mieli możliwość przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, nauczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wyżywienie 300 uczestników warsztatów 13 500 zł 0 zł 13 500 zł
2 Transport uczestników projektu 10 500 zł 0 zł 10 500 zł
3 Bilety wstępu na zamek książ 80 osób 6 400 zł 0 zł 6 400 zł
4 Bilety wstępu Twierdza Srebrna Góra 80 osób 2 400 zł 0 zł 2 400 zł
5 Materiały animacyjno-plastyczne do zajęć 7 500 zł 500 zł 8 000 zł
6 Nagrody dla uczestników konkursów 3 200 zł 0 zł 3 200 zł
Suma 43 500 zł 500 zł 44 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Warniki do grzania wody 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
2 Projektor multimedialny 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
Suma 5 000 zł 0 zł 5 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Druk artykułu w prasie 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
2 Banery i rollupy promocyjne 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
Suma 3 500 zł 0 zł 3 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja i obsługa księgowa projektu 8 000 zł 0 zł 8 000 zł
Suma 8 000 zł 0 zł 8 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

500 zł

Kwota całkowita projektu

60 500 zł