projekt nr 26

26. Aktywny i zdrowy Dolnoślązak


Opis projektu

Projekt zakłada realizację 3 rodzajów zajęć sportowych w okresie wrzesień - grudzień 2024r. dla mieszkańców powiatu oleśnickiego i wrocławskiego:
- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci; zajęcia będą się odbywać w 4 miejscach regionu, po 16 godzin w każdym, co łącznie daje 64 godziny zajęć
- gimnastyka rozciągająco - wzmacniająca dla młodzieży i osób dorosłych; zajęcia odbywać się będą w 4 miejscach regionu, po 16 godzin w każdym, co łącznie daje 64 godziny zajęć
- zajęcia z instruktorem na basenie dla seniorów; zajęcia odbywać się będą na basenie w Oleśnicy; zrealizowane zostaną 32 wyjazdy po 1,5 godziny zajęć basenowych pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 wynagrodzenie instruktora zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (64 h x 100 zł) 6 400 zł 0 zł 6 400 zł
2 wynagrodzenie instruktora gimnastyki rozciągająco-wzmacniającej dla młodzieży i dorosłych (64h x 100 zł) 6 400 zł 0 zł 6 400 zł
3 najem sali na zajęcia ogólnorozwojowe i gimnastykę (128 h x 30 zł) 3 840 zł 0 zł 3 840 zł
4 transport na basen dla seniorów 22 000 zł 0 zł 22 000 zł
5 bilet wstępu na oleśnicki basen (32 wejścia x 15 osób x 13 zł) 6 240 zł 0 zł 6 240 zł
6 wynagrodzenie instruktora na basenie (32 wejścia x 100 zł) 3 200 zł 0 zł 3 200 zł
7 ubezpieczenie uczestników zajęć 2 120 zł 0 zł 2 120 zł
Suma 50 200 zł 0 zł 50 200 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 projekt i druk plakatów 400 zł 0 zł 400 zł
2 baner promujący zadanie (8 sztuk) 1 800 zł 0 zł 1 800 zł
Suma 2 200 zł 0 zł 2 200 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 koordynator 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
2 usługa księgowa 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
3 zakup materiałów biurowych 100 zł 0 zł 100 zł
Suma 7 600 zł 0 zł 7 600 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł