projekt nr 27

27. Harcerskie Rajdy Piesze


Opis projektu

Harcerskie Rajdy Piesze to projekt mający na celu zmobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania turystyki, zachęcanie do poznawania znanych i mniej znanych walorów turystycznych Dolnego Śląska.

W ramach projektu planujemy zorganizować cykl rajdów pieszych na terenie Wzgórz Trzebnickich, Dolinie Baryczy oraz okolic Oławy, w których udział weźmie łącznie 350 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Program każdej z zaplanowanych imprez turystycznych będzie umożliwiał poprzez poznanie, odkrywanie i eksplorowanie najbliższego otoczenia, jego dziedzictwa przyrodniczego i turystycznego. Uczestnicy będą odkrywać Dolny Śląsk nie przez media ale w terenie. Będą poszerzać swą wiedzę o atrakcyjnych miejscowościach w regionie, ale też o walorach i najciekawszych elementach krajobrazu miejscowości, w których mieszkają.
Aktywne spędzanie czasu podczas naszych rajdów to nie tylko wycieczki poznawcze, ale również przy tej okazji organizowane różnego rodzaju sporty i współzawodnictwo.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wyżywienie 350 uczestników rajdów 21 000 zł 0 zł 21 000 zł
2 Transport 7 000 zł 0 zł 7 000 zł
3 Pamiątkowa plakieta 5 250 zł 0 zł 5 250 zł
4 Wydruk map i plansz terenu 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
5 Nagrody w konkursach 4 500 zł 0 zł 4 500 zł
6 Materiały do przeprowadzenia konkurencji 6 500 zł 0 zł 6 500 zł
Suma 46 750 zł 0 zł 46 750 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Namiot imprezowy 3 500 zł 500 zł 4 000 zł
2 Warniki na wodę 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
Suma 5 000 zł 500 zł 5 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Banery i rollupy informacyjne 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
Suma 2 500 zł 0 zł 2 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja i obsługa księgowa projektu 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
Suma 5 000 zł 0 zł 5 000 zł

Kwota dotacji

59 250 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

500 zł

Kwota całkowita projektu

59 750 zł