projekt nr 30

30. "Klasyka przy fontannie" - cykl muzycznych koncertów przy fontannie w Gaworzycach


Opis projektu

"KLASYKA PRZY FONTANNIE" to unikalna inicjatywa, która ożywi zrewitalizowaną przestrzeń przy fontannie w zabytkowym parku w Gaworzycach. To cykl czterech wydarzeń, organizowanych raz w miesiącu, każdorazowo w niedzielę, dedykowany mieszkańcom i turystom, który zachęcać ma do uczestnictwa w kawiarenkach artystycznych, oferując wyjątkowe połączenie sztuki, muzyki i literatury. Każde spotkanie będzie obfitować w różnorodne atrakcje, takie jak występy na żywo, warsztaty twórcze czy czytanie poezji, mające na celu promocję artystów i twórców regionu. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazję do relaksu w malowniczej scenerii parku, delektując się kawą i słodkimi specjałami regionalnej kuchni.

Projekt ma na celu ożywienie zabytkowej przestrzeni oraz integrację społeczności lokalnej i promocję kultury na wysokim poziomie. Przygotujcie się na doświadczanie kultury w nieformalnej, inspirującej atmosferze, przy zrewitalizowanej fontannie przy gaworzyckim pałacu. To będzie coś pięknego!

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynajem sceny i nagłośnienia 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
2 Wynagrodzenie artystów 20 000 zł 0 zł 20 000 zł
3 Poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) podczas wydarzeń 8 000 zł 0 zł 8 000 zł
4 Wynagrodzenie konferansjera 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
5 Nagrania koncertów w postaci kilkuminutowych filmów / relacji z wydarzeń 8 000 zł 0 zł 8 000 zł
6 Obsługa techniczna (rozłożenie i złożenie stolików, przygotowanie terenu pod wydarzenie) 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
7 Koszty scenografii - tkaniny, kwiaty 1 700 zł 0 zł 1 700 zł
Suma 51 700 zł 0 zł 51 700 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Stolik ogrodowy - plenerowy 10 szt. 1 300 zł 0 zł 1 300 zł
2 Krzesełka składane - plenerowe 30 szt. 3 600 zł 0 zł 3 600 zł
Suma 4 900 zł 0 zł 4 900 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Spot reklamowy w radiu 1 800 zł 0 zł 1 800 zł
2 Plakat w prasie regionalnej informujący o spotkaniach 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
3 Wydruk plakatów informacyjnych A2 - 50 szt. 600 zł 0 zł 600 zł
Suma 3 400 zł 0 zł 3 400 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł