projekt nr 31

31. Helpton Dolnośląski


Opis projektu

Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowego design sprintu mającego na celu zaprojektowanie kampanii dla lokalnych NGO. Uczestnikami będą mieszkańcy subregionu legnickiego m.in. przedstawiciele NGO, marketingowcy, PRowcy, graficy, videomakerzy, copywriterzy, projektanci, zarówno specjaliści jak i osoby rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową we wspomnianych dziedzinach. Wsparcie otrzymają 4 podmioty NGO. Podczas pierwszej fazy eventu uczestnicy będą generować pomysły wykorzystując metodologię design thinking. W drugiej fazie opracują materiały marketingowe. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja opracowanych kampanii przed jury i wybór oraz nagrodzenie najlepszych prac.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Catering 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
2 Nagrody - bony do Empiku 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
3 Specjalista od prawa autorskiego (weryfikuje materiały, przygotowuje umowy) 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
4 Pakiety powitalne 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
5 Wynagrodzenie Konferansjera 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
6 Wynagrodzenie dla jurorów 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
7 Wynagrodzenie dla mentorów 11 520 zł 0 zł 11 520 zł
8 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu specjalisty na temat kampanii marketingowych 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
9 Przygotowanie webinaru o prawach autorskich 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
10 Koszt wynajmu sal, obsługi sekretariatu, obsługi technicznej 5 500 zł 700 zł 6 200 zł
11 Ubezpieczenie Oc 300 zł 0 zł 300 zł
12 Wypożyczenie rzutnika, tablic flipchartowych 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
13 sługa fotorelacji 1 080 zł 0 zł 1 080 zł
Suma 45 900 zł 700 zł 46 600 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Materiały promocyjne 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
2 Wynagrodzenie specjalisty ds promocji 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Obsługa finansowa 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Wynagrodzenie koordynatora 6 100 zł 0 zł 6 100 zł
Suma 8 100 zł 0 zł 8 100 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

700 zł

Kwota całkowita projektu

60 700 zł