projekt nr 33

33. Kino fantastycznej kreski


Opis projektu

Projekt zakłada organizację pokazów tradycyjnie animowanych filmów z gatunku fantastyki na terenach z ograniczonym dostępem do kina oraz przeprowadzenie warsztatów związanych tematycznie ze sztuką animacji.
Propozycja jest reakcją na sytuację, gdzie fantastyka z jednej strony bije rekordy kinowej popularności, z drugiej jednak występuje głównie pod postacią kina superbohaterskiego. Animacja również regularnie znajduje się na szczytach list najbardziej kasowych filmów, jednak zupełnie jest już zdominowana przez technikę komputerową. W subregionie legnickim jest to trend dodatkowo napędzany znaczącą obecnością multipleksów w stosunku do ilości kin studyjnych i wiążącym się z tym brakiem różnorodności kinowej oferty.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Organizacja seansów 15 000 zł 0 zł 15 000 zł
2 Organizacja warsztatów 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
Suma 20 000 zł 0 zł 20 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Trwałe środki pomocniczne na warsztaty 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 1 000 zł 0 zł 1 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Projekt i druk plakatów 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
2 Kolportacja plakatów 500 zł 0 zł 500 zł
3 Wykupienie reklamy w mediach społecznościowych 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 2 500 zł 0 zł 2 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Obsługa księgowa 500 zł 0 zł 500 zł
2 Koordynacja 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 3 500 zł 0 zł 3 500 zł

Kwota dotacji

27 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

27 000 zł