projekt nr 34

34. Copperpunk


Opis projektu

Copperpunk jest potencjalną, nową niszą literatury fantastyczno-naukowej. Na razie istnieje na potrzeby tego wniosku, jako pewne założenie historii alternatywnej — jak potoczyłaby się historia regionu Zagłębia Miedziowego, Polski i świata, gdyby odkryte w 1957 złoża miedzi miały jakieś niezwykłe właściwości, które fundamentalnie przekształciły technologię (a wraz z nią, społeczeństwo).
Odpowiedzi na to pytanie udzielą mieszkańcy regionu, w formie konkursu na utwory literackie w postaci opowiadań, skierowanego do mieszkańców powiatów: legnickiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz miasta Legnica.
Częścią projektu będą również warsztaty lub spotkania poświęcone doskonaleniu sztuki pisania utworów literackich.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Nagrody w konkursie 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
2 Honorarium dla członków jury 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
3 Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
4 Organizacja spotkań i warsztatów 15 000 zł 0 zł 15 000 zł
5 Przygotowanie publikacji nadesłanych opowiadań 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 24 500 zł 0 zł 24 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Projekt i druk plakatów 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Kolportacja plakatów 500 zł 0 zł 500 zł
3 Reklama w mediach społecznościowych 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Obsługa księgowa 500 zł 0 zł 500 zł
2 Koordynacja 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
Suma 4 500 zł 0 zł 4 500 zł

Kwota dotacji

32 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

32 000 zł