projekt nr 46

46. Międzypokoleniowa Akademia Dziadków i Wnuków.


Opis projektu

Akademia Dziadków i Wnuków to pomysł na kreatywne, ciekawe spędzenie czasu przez dziadków razem ze swoimi wnukami podczas jednodniowych wyjazdów. Zróżnicowana oferta edukacyjno – rozrywkowa (różne ciekawe warsztaty) zapewni dużo niezapomnianych wrażeń, ale także wiele nauczy młodszych i "nieco starszych" uczestników. Dzieci będą mogły miło spędzić czas w towarzystwie swoich dziadków, którzy niejednokrotnie dysponują (niestety niedocenianą) wielką wiedzą. Po skonsultowaniu z wieloma osobami kilkuletnich obserwacji zauważono fakt, że w wielu rodzinach kontakty maluchów z dziadkami są bardzo ograniczone. Podstawowe relacje najczęściej ograniczają się do kilkudziesięciominutowych wizyt. Głównie ze względu na tzw. tempo życia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt ograniczenia w dostępności komunikacyjnej (brak samochodu). Realizacja zadania będzie polegać na wybraniu miejsc do realizacji warsztatów.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zwiedzanie Czarciego Młyna, warsztaty zdobienia tkanin (wraz z organizacją ogniska) - 2 imprezy 4 200 zł 0 zł 4 200 zł
2 Warsztaty zdobnicze "Ciepłem malowane" (wraz z poczęstunkiem) - 2 imprezy 4 400 zł 0 zł 4 400 zł
3 Warsztaty serowo - jogurtowe, zwiedzanie stadniny (wraz z organizacją ogniska) - 2 imprezy 3 800 zł 0 zł 3 800 zł
4 Transport uczestników (6 przejazdów - cena za pakiet) 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
5 Wykonanie chust pamiątkowych dla uczestników - 150 sztuk 2 100 zł 0 zł 2 100 zł
6 Zatrudnienie opiekunów grup (pilot do każdego wyjazdu) 1 800 zł 0 zł 1 800 zł
Suma 22 300 zł 0 zł 22 300 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zamówienie materiału promocyjnego w lokalnej TV DAMI 1 230 zł 0 zł 1 230 zł
2 Zamówienie materiałów promocyjnych w dwóch serwisach internetowych. 984 zł 0 zł 984 zł
Suma 2 214 zł 0 zł 2 214 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Działania administracyjno - kontrolne (przygotowanie zakresu tematycznego zadań, prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją projektu, rozliczenie) 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
Suma 3 500 zł 0 zł 3 500 zł

Kwota dotacji

28 014 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

28 014 zł