projekt nr 35

35. Sztuka jest Fantastyczna


Opis projektu

Główną osią projektu jest konkurs na stworzenie obrazów, rysunków lub grafik z gatunku surrealizmu/sztuki fantastycznej/realizmu magicznego zainspirowanych naszym regionem. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatów legnickiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz miasta Legnica.
Prace przysłane na konkurs będą następnie prezentowane na powszechnie dostępnej i bezpłatnej wystawie.
Projekt uzupełniają warsztaty plastyczne, skierowane zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Nagrody w konkursie 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
2 Honorarium dla członków jury 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
3 Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
4 Organizacja warsztatów 15 000 zł 0 zł 15 000 zł
5 Przygotowanie publikacji nadesłanych grafik 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 24 000 zł 0 zł 24 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zakup trwałych materiałów pomocnicznych do organizacji wystawy 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
Suma 3 500 zł 0 zł 3 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Projekt i druk plakatów 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Kolportacja plakatów 500 zł 0 zł 500 zł
3 Reklama w mediach społecznościowych 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Obsługa księgowa 500 zł 0 zł 500 zł
2 Koordynacja 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
Suma 4 500 zł 0 zł 4 500 zł

Kwota dotacji

35 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

35 000 zł