projekt nr 36

36. Akademia komiksu i mangi


Opis projektu

Projekt zakłada zrealizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów uczących od podstaw technik tworzenia komiksów i mangi. Jedna seria zajęć odbyłaby się na terenie Legnicy, a druga na terenie powiatu lubińskiego.
Warsztaty nie będą się skupiać jedynie na rysowaniu komiksów, ale będą traktować również o tworzeniu scenariusza, świata, pisaniu dialogów i projektowaniu postaci.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Organizacja warsztatów 30 000 zł 0 zł 30 000 zł
Suma 30 000 zł 0 zł 30 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zakup trwałych materiałów pomocnicznych na warsztaty 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
Suma 1 500 zł 0 zł 1 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Projekt i druk plakatów oraz ulotek 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Kolportacja plakatów oraz ulotek 500 zł 0 zł 500 zł
3 Reklama w mediach społecznościowych 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Obsługa księgowa 500 zł 0 zł 500 zł
2 Koordynacja 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
Suma 5 500 zł 0 zł 5 500 zł

Kwota dotacji

40 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

40 000 zł