projekt nr 38

38. Mobilna Akademia Przedszkolaka


Opis projektu

Mobilna Akademia Przedszkolaka oferuje organizację zajęć sportowych dla przedszkolaków na mobilnym boisku o wymiarach 6x9m z nawierzchni z trawy sztucznej, zabudowanym systemem band i profili aluminiowych gwarantujących wygodę i bezpieczeństwo dla uczestników zmagań sportowych. Uniwersalność projektu polega na możliwości rozłożenia boiska w dowolnej lokalizacji np. wewnątrz przedszkola, teren otwarty itp. Mobilne boisko umożliwia prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wielu dyscyplinach sportu w oparciu o piłkę nożną, piłkę siatkową czy koszykową. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć sportowych przez wykwalifikowaną kadrę Trenerską na mobilnym boisku z obszaru trzech powiatów: Karkonoskiego, Lubańskiego oraz Miasta Jelenia Góra, gdzie dostęp do zajęć sportowych dla przedszkolaków jest ograniczony. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2024r. do 31.12.2024r. we wszystkich przedszkolach publicznych wskazanych powiatów, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszty wynajęcia mobilnego boiska wraz montażem, demontażem, transportem do przedszkoli na trenie Powiatu Karkonoskiego, Lubańskiego oraz Miasta Jelenia Góra (23 wizyty treningowe x1500 zł) 27 450 zł 6 000 zł 33 450 zł
2 Koszty obsługi technicznej i trenerskiej ( 23 wizyty treningowe x 500,00 zł) 11 500 zł 0 zł 11 500 zł
3 Koszty zakupu wody mineralnej 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł
4 Koszty zakupu medali i dyplomów dla wszystkich uczestników (1380 x 10 zł) 13 800 zł 0 zł 13 800 zł
Suma 53 750 zł 7 000 zł 60 750 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania (piłki - 10 sztuk) 800 zł 0 zł 800 zł
2 Sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania (plastrony treningowe - 15 sztuk) 450 zł 0 zł 450 zł
Suma 1 250 zł 0 zł 1 250 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszty promocji (plakaty-100szt, ulotki-10000 szt,) 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
2 Kampania promocyjna: baner elektroniczny na portalu internetowym 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 2 000 zł 0 zł 2 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynator zadania 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

7 000 zł

Kwota całkowita projektu

67 000 zł