projekt nr 40

40. FOLKOLOROWO - BARWY POLSKIEGO FOLKLORU


Opis projektu

FOLKOLOROWO - BARWY POLSKIEGO FOLKLORU to projekt, który przywróci nam radość i dumę z naszej polskiej kultury ludowej. Jako Dolnoślązacy z dziada, lecz niekoniecznie pradziada, musimy spleść ponownie zerwane niegdyś więzi z naszymi korzeniami. Kultura ludowa to nasza tożsamość, to zrozumienie emocji nas jako jednostek i jako społeczeństwa. Cykl warsztatów połączonych z mini koncertami, przybliży nam wszystkie nasze tańce narodowe, a są to: polonez, mazur, krakowiak, oberek i kujawiak. Tancerze zaprezentują wszystkie tańce w oryginalnych strojach, ukazując ich piękno i różnorodność. Warsztaty taneczne i wokalne pozwolą uczestnikom poznać podstawowe kroki wybranych tańców, wspólnie zatańczyć i zaśpiewać. Warsztaty przewidziane są dla wszystkich grup wiekowych, gdyż radość ze wspólnego uczestnictwa w kulturze nie zna barier, a wspólne działania artystyczne łączą i wzmacniają więzi. Emocje i treści zawarte w naszym folklorze są szczere i wciąż żywe. Odkryjmy to piękno!

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 przygotowanie choreografii 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
2 przygotowanie prezentacji 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
3 instruktor tańca 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
4 instruktor śpiewu 1 800 zł 0 zł 1 800 zł
5 zespół tańca 12 000 zł 0 zł 12 000 zł
6 obsługa techniczna 1 200 zł 0 zł 1 200 zł
7 opiekunowie dzieci i młodzieży 1 200 zł 0 zł 1 200 zł
8 transport 14 000 zł 0 zł 14 000 zł
9 wynajem sal 7 000 zł 0 zł 7 000 zł
10 napoje 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 46 200 zł 0 zł 46 200 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 materiały biurowe 300 zł 0 zł 300 zł
2 stojaki na banery 300 zł 0 zł 300 zł
3 głośnik bluetooth 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
4 dekoracja sceny 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 3 100 zł 0 zł 3 100 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 plakaty 500 zł 0 zł 500 zł
2 ulotki 300 zł 0 zł 300 zł
3 broszury edukacyjno - promocyjne 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
4 promocja w mediach społecznościowych 200 zł 0 zł 200 zł
5 banery 200 zł 0 zł 200 zł
Suma 2 200 zł 0 zł 2 200 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 księgowość 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
2 koordynacja projektu 7 500 zł 0 zł 7 500 zł
Suma 8 500 zł 0 zł 8 500 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł