projekt nr 41

41. Szlaki i smaki Dolnego Śląska - senioralny przepiśnik po regionie


Opis projektu

Projekt wpisujące się w nurt turystki kulinarnej, kulturowej i społecznej, łączy przeszłość z przyszłością, odkrywa ślady wielu kultur i smaków Dolnego Śląska. Jesienią odbędą się 4 wyprawy edukacyjne po malowniczych zakątkach, do których trafić należy ze względu na ich znaczenie dla naszej dolnośląskiej tożsamości, na niesamowite walory przyrodnicze i kulturowe, a do których trafić niełatwo, szczególnie Seniorom, bo często leżą poza głównymi szlakami. Towarzyszyć nam będą „lokalsi”, przewodnicy oraz aktywni seniorzy z regionu, którzy poprowadzą nas swoimi ścieżkami, z dumną prezentując magiczne zakątki, by nas w nich rozkochać. Urzeczywistnimy też powiedzenie „przez żołądek do serca”, kosztując „śląskiego nieba” i placka z kruszonką, karpia, lokalnych serów i potraw z dyni czy pierników. Podczas warsztatów upieczemy chleb i ugotujemy zupę z lebiody. A po jesiennym zwiedzaniu przygotujemy „Przepiśnik”, w którym zawrzemy osobiste przepisy na zachwycanie się miejscem, w którym żyjemy.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynajem autokaru ( 4 trasy x 52 osoby) x 2400zł 9 600 zł 0 zł 9 600 zł
2 Poczęstunek podczas wyjazdów ( 4 x 52 ososby tj. 50 uczestników + opiekun+ przewodnik) x 50 zł 10 400 zł 0 zł 10 400 zł
3 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (4 wyprawy x 50 osób) x 45 zł 9 000 zł 0 zł 9 000 zł
4 Koszt warsztatów kulinarnych/kulturowych 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
5 Koszt sesji jogi śmiechu ( 4 wyjazdy x 800 zł) 3 200 zł 0 zł 3 200 zł
6 Koszt opiekuna podczas wyjazdów ( 4 x 8 godz. x 150 zł) 5 760 zł 0 zł 5 760 zł
7 Koszt przewodnika (4 x 800 zł) 3 200 zł 0 zł 3 200 zł
8 Prowadzenie warsztatów przygotowujacych PRZEPIŚNIK 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 50 160 zł 0 zł 50 160 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Przygotowanie i wydanie ulotek i/lub plakatów 1 200 zł 0 zł 1 200 zł
Suma 1 200 zł 0 zł 1 200 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszt koordynacji merytorycznej i finansowej 7 000 zł 0 zł 7 000 zł
2 Koszt księgowości 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
Suma 8 500 zł 0 zł 8 500 zł

Kwota dotacji

59 860 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

59 860 zł