projekt nr 42

42. Olimipada planszowych gier logicznych


Opis projektu

Celem projektu jest zorganizowanie turniejów abstrakcyjnych logicznych gier planszowych. Są to gry pozbawione losowości, w których rywalizujące osoby (zazwyczaj dwie) mogą dysponować doskonałą informacją o przebiegu rozgrywki.
Przykładami takich gier są znane u nas szachy, warcaby czy kółko i krzyżyk. Projekt zakłada jednak popularyzację innych tytułów.
W ramach projektu zorganizowane byłyby turnieje eliminacyjne na terenie powiatów legnickiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz miasta Legnica, a następnie turniej finałowy na terenie jednego z tych powiatów.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Przeprowadzenie turniejów 14 000 zł 0 zł 14 000 zł
2 Nagrody 4 500 zł 0 zł 4 500 zł
Suma 18 500 zł 0 zł 18 500 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zakup turniejowych egzemplarzy gier 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
Suma 2 500 zł 0 zł 2 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Projekt i druk plakatów 1 700 zł 0 zł 1 700 zł
2 Kolportacja plakatów 500 zł 0 zł 500 zł
3 Reklama w mediach społecznościowych 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 2 700 zł 0 zł 2 700 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Obsługa księgowa 500 zł 0 zł 500 zł
2 Koordynacja 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
Suma 4 000 zł 0 zł 4 000 zł

Kwota dotacji

27 700 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

27 700 zł