projekt nr 47

47. Akademia Świadomego Seniora


Opis projektu

Realizacja "Akademii Świadomego Seniora" zaplanowana została dla mieszkańców Województwa Dolnośląskiego. Docelową grupą w zadaniu będą seniorzy, którzy jako beneficjenci będą edukowani podczas prowadzonych zajęć instruktażowych. Plan zajęć zakłada naukę rozpoznawania i reagowania w takich przypadkach jak: udary mózgu (krwotoczny, niedokrwienny), udar cieplny, zasłabnięcia, stany przedzawałowe, hiper i hipoglikemię, zadławienia, drgawki, odwodnienie, silna reakcja alergiczna, zatrucie... itp. Dobór tematyczny został skonsultowany ze specjalistami medycyny ratunkowej. Poziom prowadzenia zajęć (język i forma przekazu) zostaną dostosowane do możliwości poznawczych odbiorców. Główny cel - nauczyć seniorów jak reagować w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia lub życia - swojego, bądź kogoś z otoczenia. Podnieść świadomość docelowej grupy działania (seniorzy), jak rozpoznać stan rozstroju zdrowia zanim ten doprowadzi do poważnych konsekwencji, w tym zagrożenia życia.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Prowadzenie zajęć instruktażowych (w tym: dojazd i przygotowanie sali) - 20 eventów 18 000 zł 0 zł 18 000 zł
2 Zakup odzieży (koszulka, bluza, wiatrówka) z logo projektu Aktywny Dolny Śląsk dla ratowników i wolontariuszy (6kpl) 2 100 zł 0 zł 2 100 zł
3 Wykonanie maty ok. 2m x 3m (z logo projektu ADŚ) do prowadzenia zajęć na podłodze. 1 230 zł 0 zł 1 230 zł
4 Wykonanie banerów instruktażowych (4 - 5 szt) 492 zł 0 zł 492 zł
5 Druk ulotek 1000szt 738 zł 0 zł 738 zł
Suma 22 560 zł 0 zł 22 560 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zamówienie materiału promocyjnego w lokalnej TV DAMI 1 230 zł 0 zł 1 230 zł
2 Zamówienie materiałów promocyjnych w dwóch serwisach internetowych. 984 zł 0 zł 984 zł
Suma 2 214 zł 0 zł 2 214 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Działania administracyjno - kontrolne: przygotowanie zakresu tematycznego zadań (wg planu zawartego w opisie), prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją projektu (wizyty na zajęciach), rozliczenie projektu, przygotowanie sprawozdania. 3 700 zł 0 zł 3 700 zł
Suma 3 700 zł 0 zł 3 700 zł

Kwota dotacji

28 474 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

28 474 zł