projekt nr 43

43. ZAPASY - nasz przepis na aktywność!


Opis projektu

Chcesz obudzić w dziecku sportową pasję, która buduje poczucie własnej wartości? Nasz projekt obejmie nowy cykl zajęć z elementami zapasów, które prowadzone będą w Boguszowie-Gorcach i Pieszycach! W ramach rekrutacji odbędzie się efektowny pokaz sprawności podczas pikniku na świeżym powietrzu, a zajęcia zwieńczone zostaną turniejem.
Jesteś sportowcem, rodzicem sportowca lub trenerem? W ramach projektu zorganizujemy w Boguszowie-Gorcach cykl warsztatów z różnych dziedzin – m.in. psychologii sportu czy dietetyki sportowej.
A może szukasz miejsca, gdzie można się zmęczyć? Nasz projekt to także systematyczne treningi obwodowe typu crossfit dla wszystkich chętnych dorosłych – zwłaszcza kobiet - z Boguszowa-Gorc i okolic.
Warto dodać, że zapasy to dyscyplina olimpijska – jedna z najlepszych dyscyplin ogólnorozwojowych. Zapasy idealnie kształtują nie tylko ciało, ale i umysł – uczą odporności na stres, wytrwałości w dążeniu do celu, odwagi do podejmowania wyzwań i radzenia sobie z porażkami!

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wyżywienie na pikniku oraz na turnieju zwieńczającym cykl zajęć 10 000 zł 2 000 zł 12 000 zł
2 Medale, puchary, nagrody, dyplomy 2 000 zł 2 000 zł 4 000 zł
3 Obsługa trenerska projektu (2 trenerów - Boguszów-Gorce i Pieszyce) 16 000 zł 0 zł 16 000 zł
4 Obsługa sędziowska turnieju 500 zł 0 zł 500 zł
5 Obsługa medyczna turnieju 500 zł 0 zł 500 zł
6 Warsztaty dla sportowców, trenerów, rodziców 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
Suma 39 000 zł 4 000 zł 43 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Materace zapaśnicze 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
2 Sprzęt sportowy do treningów typu crossfit (worki bułgarskie, odważniki, skakanki itp.) 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszulki dla uczestników z informacją o dofinansowaniu i wymaganymi logotypami 3 500 zł 2 500 zł 6 000 zł
2 Obsługa marketingowa zadania (promocja zadania w mediach społecznościowych - Facebook, Instagram, TikTok, obsługa fotograficzna i video projektu) 2 000 zł 2 000 zł 4 000 zł
3 Plakaty i banery z informacją o dofinansowaniu i wymaganymi logotypami 500 zł 500 zł 1 000 zł
Suma 6 000 zł 5 000 zł 11 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Kierowanie, koordynacja zadania, obsługa administracyjno-księgowa 9 000 zł 0 zł 9 000 zł
Suma 9 000 zł 0 zł 9 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

9 000 zł

Kwota całkowita projektu

69 000 zł