projekt nr 44

44. Poznaj Atrakcje Swojego Regionu


Opis projektu

Nasz projekt zakłada popularyzacje wśród mieszkańców Dolnego Śląska walorów turystycznych nie oczywistych miejsc. Zorganizujemy rajd rowerowy z Wołowa do Lubiąża zakończony zwiedzaniem klasztoru pocysterskiego i wspólnym ogniskiem. Odbędzie się także spływ rzeką Barycz, w czasie którego uczestnicy będą mieli okazję poznać walory przyrodnicze od strony rzeki. Zorganizujemy również spacer historyczny z przewodnikiem po Wołowie, w czasie którego poznamy historię tego mało znanego miasta. Ze wszystkich wydarzeń powstanie profesjonalny film promujący wspomniane atrakcje turystyczne. Następnie zaprezentujemy go młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w czasie godzin wychowawczych, a następnie porozmawiamy z młodzieżą o turystyce ukazując walory miejsc, które są często na wyciągnięcie ręki.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Organizacja spływu kajakowego rzeką Barycz 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
2 Organizacja Rajdu Rowerowego 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
3 Organizacja spaceru historycznego z przewodnikiem 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
4 Nagranie profesjonalnego filmu o atrakcjach turystycznych 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
5 Przeprowadzenie lekcji o walorach turystycznych z wykorzystaniem filmu 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
Suma 39 000 zł 0 zł 39 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Rzutnik 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
2 Laptop 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Plakaty 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Materiały w prasie 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
3 Matriały promocyjne 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja projektu 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
2 Obsługa księgowa 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
Suma 9 000 zł 0 zł 9 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł