projekt nr 48

48. AKTYWNI DOLNOŚLĄZACY 60+


Opis projektu

Aktywni Dolnoślązacy 60+ to inicjatywa wspierająca mieszkanki i mieszkańców w wieku 60+ z powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie aktywności liderskiej dla swoich społeczności, poznają się, zintegrują i wymienią doświadczenia. Zorganizowane zostaną wspólne warsztaty wyjazdowe dla liderów senioralnych z 4 powiatów. Przeprowadzone zostaną w każdym powiecie spotkania dla os. w wieku 60+ pod hasłem "Kawiarenki obywatelskie 60+". Odbędą się warsztaty kreatywne 60+. Wspólne rękodzieło, gotowanie czy tematyka zdrowotna będą połączone z dyskusją o aktywności społecznej osób w wieku senioralnym. Konferencja/forum organizacji, grup i inicjatyw senioralnych z 4 powiatów, skierowana do seniorek i seniorów oraz osób pracujących w regionie z/na rzecz os. w wieku senioralnym, umożliwi wymianę doświadczeń. Wydana zostanie też publikacja - informator o aktywnościach dla os. w wieku senioralnym w regionie.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wyjazdowe warsztaty liderskie - nocleg z wyżywieniem 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
2 Wyjazdowe warsztaty liderskie - transport (wynajęcie autobusu) 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
3 Wyjazdowe warsztaty liderskie - ubezpieczenie NNW uczestników 60 zł 0 zł 60 zł
4 Wyjazdowe warsztaty liderskie - prowadzący warsztaty (wykładowcy/trenerzy) 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
5 Wyjazdowe warsztaty liderskie - materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, inne) 750 zł 0 zł 750 zł
6 Kawiarenki obywatelskie 60+ - wyżywienie 720 zł 0 zł 720 zł
7 Kawiarenki obywatelskie 60+ - prowadzący 1 600 zł 0 zł 1 600 zł
8 Warsztaty kreatywne 60+ - wyżywienie 1 200 zł 0 zł 1 200 zł
9 Warsztaty kreatywne 60+ - prowadzący warsztaty 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
10 Warsztaty kreatywne 60+ - materiały do warsztatów 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
11 Konferencja/forum senioralne - wyżywienie 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
12 Konferencja/forum senioralne - wynajęcie sali ze sprzętem do prezentacji 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
13 Konferencja/forum senioralne - prowadzący/wykładowcy 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
14 Opracowanie materiałów do informatora 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
15 Skład, przygotowanie do druku i druk informatora 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
Suma 50 830 zł 0 zł 50 830 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Roll-up oznakowany informacją nt. źródła finansowania - 1 szt. 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 500 zł 0 zł 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja projektu 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
2 Materiały biurowe 910 zł 0 zł 910 zł
3 Internet/telefon 160 zł 0 zł 160 zł
4 Obsługa księgowa 600 zł 0 zł 600 zł
5 Opłaty pocztowe (znaczki, paczka/kurier etc.), w tym wysyłka informatora 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 8 670 zł 0 zł 8 670 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł