projekt nr 49

49. Ścieżkami kultury - cykl rajdów rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich


Opis projektu

Projekt „Ścieżkami kultury - cykl rajdów rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich” ma na celu organizację serię dwóch, jesiennych rajdów rowerowych, które łączą aktywność z poznawaniem regionu. Wzgórza Dalkowskie to wyjątkowy obszar na mapie Dolnego Śląska, tereny pełne wzniesień, zachwycających krajobrazów, zabytków kultury i rozwijających się usług turystycznych. Na trasie do wykonania będą dodatkowe zadania, które złoża się na wyjątkowe wspomnienia, ale też będą stanowić świetną pamiątkę. Dodatkowo, dla wzbogacenia wiedzy o regionie, zostaną opracowane i dystrybuowane materiały informacyjne, a z wydarzeń zostanie przygotowany film promujący ten obszar jako ciekawe miejsce pod kątem rozwijania turystyki rowerowej. Zaplanowano też konkurs fotograficzny promujący turystykę rowerową na Wzgórzach oraz spotkanie z udziałem organizacji pozarządowych i władz lokalnych mające na celu rozwijanie turystyki rowerowej Wzgórz Dalkowskich.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Przygotowanie materiałów informacyjnych promujących turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich (mapki, informatory) 12 000 zł 0 zł 12 000 zł
2 Zakup kamizelek odblaskowych dla uczestników rajdów. 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
3 Wykonanie tabliczek na oznakowanie trasy - pod kątem jej dostępności dla uczestników. 2 200 zł 0 zł 2 200 zł
4 Przygotowanie poczęstunku regeneracyjnego w ramach 2 rajdów dla uczestników 8 000 zł 0 zł 8 000 zł
5 Wykonanie materiału filmowego z wydarzenia - promującego turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
6 Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu fotograficznego (I, II, III miejsce) 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
7 Obsługa techniczna projektu - punkt wykonania zadań rajdowych (wywoływanie zdjęć z rajdów do pamiątkowych albumów wraz z niezbędnym sprzętem) 3 700 zł 0 zł 3 700 zł
8 Wykonanie albumów z okładką promującą turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich, gdzie uczestnicy będą wklejać dowody wykonanych zadań podczas rajdu - 400 szt. 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
9 Wynajem nagłośnienia - na 2 wydarzenia 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
10 Obsługa konferansjerka 2 wydarzeń 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 48 000 zł 0 zł 48 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zakup 2 rowerów - nagrody dla uczestników rajdów rowerowych, którzy najlepiej wykonają zadania na trasie 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wykonanie plakatów A2 dot. planowanych wydarzeń 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
2 Wykonanie ścianki do zdjęć promujących turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich, która będzie ogólnodostępna 3 400 zł 0 zł 3 400 zł
3 Informacje w prasie lokalnej nt. wydarzeń i projektu. 1 600 zł 0 zł 1 600 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł