projekt nr 2

2. „Pudełko życia”


Opis projektu

„Pudełko życia” to projekt zakładający wyposażenie osób z niepełnosprawnością w pudełko zawierające kartę informacyjną, która po wypełnieniu zawierała będzie najważniejsze dla ratowników medycznych informacje na temat stanu zdrowia, przebytych chorób oraz przyjmowanych leków. W pakiecie będzie się znajdował się magnes na lodówkę oraz naklejka na drzwi wejściowe. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Miasta Jeleniej Góry, Powiatu Karkonoskiego, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Lwóweckiego oraz Powiatu Kamiennogórskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zakup pudełek życia, zawierających druk karty informacyjnej oraz oznaczenia na drzwi i lodówkę 54 000 zł 0 zł 54 000 zł
2 Spotkanie szkoleniowo – informacyjne pracowników pogotowia ratunkowego 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 55 000 zł 0 zł 55 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Kampania informacyjna projektu 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
Suma 4 000 zł 0 zł 4 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja projektu 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 1 000 zł 0 zł 1 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł