projekt nr 3

3. „Jelonek POGO to wie”


Opis projektu

„Jelonek POGO to wie” to projekt zakładający wydanie książeczki pt. „Jelonek POGO to wie” w formie audiobooka wraz z tłumaczeniem na język migowy oraz stworzenie kolorowanki dla najmłodszych dzieci. Tematem przewodnim utworu jest wydarzenie związane z wezwaniem pogotowia, zaprezentowane w przystępnej dla maluchów formie. „Jelonek POGO to wie” to opowieść o przeżyciach Jelonka POGO oraz jego spotkaniu z Pogotowiem Ratunkowym. Beneficjentami projektu będą dzieci z przedszkoli oraz klas 0-3 szkół podstawowych z terenu Miasta Jeleniej Góry, Powiatu Karkonoskiego, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Lwóweckiego i Powiatu Kamiennogórskiego. Głównym celem projektu jest zapoznanie najmłodszej grupy społecznej z kulturą ratownictwa medycznego, wyrobienie u dzieci, już od najmłodszych lat, prawidłowych odruchów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Audiobook oraz kolorowanka mogą stanowić pomoce dydaktyczne dla wychowawców i nauczycieli, do zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wydanie audiobooka wraz z tłumaczeniem na język migowy 31 000 zł 0 zł 31 000 zł
2 Stworzenie kolorowanki 25 000 zł 0 zł 25 000 zł
Suma 56 000 zł 0 zł 56 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Kampania informacyjna 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja projektu 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 1 000 zł 0 zł 1 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł