projekt nr 4

4. Bliżej teatru i ludowego serca regionu


Opis projektu

Projekt zakłada realizację dwóch rodzajów zadań kulturalnych:
- organizację 5 wyjazdów do teatru do Wrocławia dla osób dorosłych i seniorów oraz 2 wyjazdów do teatru dla dzieci, mieszkających na obszarze powiatu oleśnickiego i wrocławskiego, którzy żyją w znacznej odległości od dużej aglomeracji i na co dzień pozbawieni są komunikacji autobusowej umożliwiającej im swobodne korzystanie z dobrodziejstw kultury wyższej.
- organizację biesiady na ludową nutę w Dziadowej Kłodzie, w której weźmie udział nie mniej niż 20 zespołów ludowych z terenu powiatu oleśnickiego i wrocławskiego; Wydarzenie będzie fantastyczną okazją do integracji społeczności Dolnego Śląska oraz kultywowania tradycji ludowych.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 transport uczestników projektu do teatru 11 200 zł 0 zł 11 200 zł
2 bilety wstępu do teatru 20 000 zł 0 zł 20 000 zł
3 ubezpieczenie nnw 700 zł 0 zł 700 zł
4 transport zespołów na biesiadę ludową 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
5 wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia 7 000 zł 0 zł 7 000 zł
6 wynajem stołów i namiotu 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
7 konferansjer 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
8 poczęstunek dla uczestników biesiady 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
9 warsztaty pieczenia chleba i warsztaty rękodzielnicze 1 800 zł 0 zł 1 800 zł
Suma 54 200 zł 0 zł 54 200 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 projekt i druk plakatów 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 500 zł 0 zł 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 koordynator projektu 3 700 zł 0 zł 3 700 zł
2 usługa księgowa 1 600 zł 0 zł 1 600 zł
Suma 5 300 zł 0 zł 5 300 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł