projekt nr 10

10. Buduj relacje, wzmacniaj społeczność!


Opis projektu

Lepsze relacje międzyludzkie stanowią podstawę lepszego funkcjonowania małżeństwa, rodziny, szkoły i społeczności sąsiedzkich, przyczyniając się do ogólnej poprawy jakości życia. Aby budować zdrowe relacje, trzeba wiedzieć, jak to robić. Potrzebną do tego wiedzę przekażą prelegenci w miłej atmosferze spotkania przy herbacie, kawie i słodkim co nieco.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 wynagrodzenia prelegentów 18 000 zł 0 zł 18 000 zł
2 poczęstunek dla słuchaczy 12 000 zł 0 zł 12 000 zł
3 wynajem sal 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
4 broszury i inne materiały dydaktyczne potrzebne podczas wykładów 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
5 transport i zakwaterowanie 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
6 koszty związane z obsługą techniczną i wynajmem sprzętu 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 42 000 zł 0 zł 42 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 aparat fotograficzny do rejestracji wykładów 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
2 mikrofon do rejestracji wykładów 300 zł 0 zł 300 zł
3 rollupy 1 700 zł 0 zł 1 700 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 plakaty, ulotki, reklama w mediach 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
2 przygotowanie strony internetowej poświęconej projektowi i zawierającej materiały z wykładów 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 koordynacja 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
2 rozliczenie dotacji 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł