projekt nr 5

5. Festiwal "Sounds of Surrender"


Opis projektu

Festiwal „Sounds of Surrender” to innowacyjny, interdyscyplinarny festiwal łączący muzykę, taniec i efekty wizualne i jednocześnie ukazujący multikulturowość muzyki. W drugiej edycji festiwalu, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 8 do 12 października, wystąpią jedni z najbardziej utalentowanych artystów z różnych stron świata, w tym z Argentyny, Brazylii, poprzez Niemcy, Polskę po Chiny czy Malezję. Podczas 3 wyjątkowych koncertów w zabytkowych i pięknych wnętrzach Synagogi pod Białym Bocianem i Oratorium Marianum artyści zaprezentują bogactwo kulturowe różnych krajów.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Honoraria artystów- wykonawców muzycy / taniec współczesny / sztuki wizualne 30 000 zł 33 500 zł 63 500 zł
2 Koszt wynajęcia obiektów, pomieszczeń, przestrzeni (lokacji) na potrzeby realizacji zadania 5 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
3 Noclegi, koszty transportu i wyżywienie dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania 20 000 zł 20 000 zł 40 000 zł
4 Zakup praw autorskich lub licencji 3 500 zł 5 000 zł 8 500 zł
5 Dokumentacja/rej estracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa 0 zł 15 000 zł 15 000 zł
6 Zamówienie kompozytorskie 0 zł 30 000 zł 30 000 zł
Suma 58 500 zł 108 500 zł 167 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszty promocji i kampanii informacyjnej 500 zł 13 000 zł 13 500 zł
2 Poligrafia – projekty graficzne i wydruk materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja 500 zł 3 500 zł 4 000 zł
Suma 1 000 zł 16 500 zł 17 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Honoraria/wynagrodzenia za obsługę prawną, finansową i księgową zadania 500 zł 20 000 zł 20 500 zł
Suma 500 zł 20 000 zł 20 500 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

145 000 zł

Kwota całkowita projektu

205 000 zł