projekt nr 19

19. Dziecięca Akademia Piłki Ręcznej


Opis projektu

Dziecięca Akademia Piłki Ręcznej to projekt, w którym wezmą udział dzieci i młodzież z powiatów jeleniogórskiego i karkonoskiego. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych, ukierunkowanych na piłkę ręczną, oraz turniejach "szczypiorniaka", podczas których będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na tle rówieśników. W ramach projektu utworzone zostaną 4 grupy ćwiczebne, które będą trenowały pod okiem trenerów - specjalistów od piłki ręcznej. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w jednolite stroje sportowe, które będą czynnikiem integracyjnym, ale jednocześnie promocyjnym, projektu.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynagrodzenie trenerów (9 treningów w tygodniu x 16 tygodni x 125 zł) 18 000 zł 0 zł 18 000 zł
2 Koszulka sportowo- promocyjna z logo DBO (64 koszulki x 50 zł) 3 200 zł 0 zł 3 200 zł
3 Bluza sportowo- promocyjna z logo DBO (64 bluzy x 90 zł) 5 760 zł 0 zł 5 760 zł
4 Komplet sportowy z logo DBO (64 komplety x 120 zł) 7 680 zł 0 zł 7 680 zł
5 Wyżywienie na 2 turnieje (2 zestawy) 4 800 zł 0 zł 4 800 zł
6 Ubezpieczenie uczestników projektu 500 zł 0 zł 500 zł
7 Trofea sportowe (puchary, medale, statuetki) na turnieje 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
8 Środki medyczne (zestaw) 560 zł 0 zł 560 zł
9 Woda na zajęcia 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 45 500 zł 0 zł 45 500 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Piłki do piłki ręcznej (30 sztuk x 150 zł) 4 500 zł 0 zł 4 500 zł
Suma 4 500 zł 0 zł 4 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, baner) 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
2 Obsługa promocyjna projektu (media społecznościowe, strona projektu) 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 5 000 zł 0 zł 5 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja projektu 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
Suma 5 000 zł 0 zł 5 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł