projekt nr 32

32. AA Teraz Kultura na Wesoło


Opis projektu

Chcesz pośmiać się za darmo? To chcemy zaproponować Kulturę ale w mniej sztywnym wydaniu. Rozrywka w miłej atmosferze przy darmowej kawie. Jednego wieczoru Stand-up i kabaret na żywo oraz komedia kinowa na dużym ekranie. Nie gdzieś daleko, nie za miliony, tylko w twoim powiecie (Wołowski i średzki ) Wystarczy że na nas zagłosujesz, a to będzie w twoim zasięgu!

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynagrodzenie artysty (stand-up ) powiat wołowski 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
2 Wynagrodzenie artysty (stand-up ) powiat średzki 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
3 Wynagrodzenie kabaretu powiat wołowski 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
4 Wynagrodzenie kabaretu powiat średzki 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
5 Obsługa techniczna (nagłośnienie, światła scena itd. ) powiat wołowski i średzki 7 000 zł 0 zł 7 000 zł
6 Licencja na wyświetlanie komedi w powiecie wołowskim i średzkim 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
7 Poczęstunek dla widzów wydarzeń 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
Suma 45 000 zł 0 zł 45 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Plakaty 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Publikacje w prasie 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
3 Promocja w internecie 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
4 Materiały promocyjne dla uczestników projektu 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja projektu 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
2 Obsługa księgowa 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
Suma 9 000 zł 0 zł 9 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł