projekt nr 17

17. Zagraj w NBA. Z autorytetami w sporcie.


Opis projektu

Cykl treningów koszykówki dla dzieci w wieku 10 - 16 lat w towarzystwie autorytetów w dziedzinie koszykówki i sportu. Treningi polegać będą na rozwoju motoryki i ogólnej sprawności ruchowej, nauki podstaw koszykówki u dzieci młodszych, i na rozwijaniu umiejętności gry u starszych. Zajęcia sportowe są formą przeciwdziałania uzależnieniom dzieci od gier komputerowych i smartfonów. Dzieci z powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra będą podzielone na kategorie wiekowe, ćwiczenia będą dobrane do wieku i umiejętności uczniów szkół podstawowych i średnich. Cotygodniowe spotkania ze znanymi sportowcami Dolnego Śląska mają na celu zmotywowanie dzieci, zachęcenie ich do aktywności ruchowej i promocji dolnośląskiej koszykówki. Goście będą reprezentantami różnych dyscyplin sportu, przede wszystkim jednak będą to obecni lub byli koszykarze i trenerzy. Zajęcia odbywać się będą na terenie miasta Jelenia Góra, prowadzone przez licencjonowanych trenerów koszykówki.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszulki koszykarskie dla dzieci 6 500 zł 500 zł 7 000 zł
2 Worki dla dzieci 2 000 zł 500 zł 2 500 zł
3 Wynagrodzenie trenerów 12 000 zł 0 zł 12 000 zł
4 Koszt noclegów gości (sportowcy z Dolnego Śląska) 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
5 Koszt dojazdów gości (sportowcy z Dolnego Śląska) 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
6 Wynagrodzenie gości (sportowcy z Dolnego Śląska) 12 000 zł 0 zł 12 000 zł
7 Woda dla uczestników 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 39 000 zł 1 000 zł 40 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Piłki do koszykówki 5 000 zł 500 zł 5 500 zł
Suma 5 000 zł 500 zł 5 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Druk banerów reklamowych 2 800 zł 200 zł 3 000 zł
2 Druk plakatów i ulotek 400 zł 100 zł 500 zł
Suma 3 200 zł 300 zł 3 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Księgowość 3 300 zł 0 zł 3 300 zł
Suma 3 300 zł 0 zł 3 300 zł

Kwota dotacji

50 500 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

1 800 zł

Kwota całkowita projektu

52 300 zł