projekt nr 6

6. Półmaraton Kocich Gór "KOCUR"


Opis projektu

Półmaraton Kocich Gór KOCUR - 4. EDYCJA: bieg 21 km, Nordic Walking 14 km, biegi dzieci: 150m i 600 m dla 350 osób z terenu Gminy Oborniki Śląskie i pobliskich miejscowości.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 nagrody dla uczestników: medale, statuetki, nagrody dla I-III miejsca w kat. wiekowych i open 5 000 zł 1 000 zł 6 000 zł
2 pomiar czasu 1 500 zł 1 500 zł 3 000 zł
Suma 6 500 zł 2 500 zł 9 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Ogłoszenie z informacjami o biegu w lokalnej gazecie, plakaty, ulotki 300 zł 50 zł 350 zł
Suma 300 zł 50 zł 350 zł

Kwota dotacji

6 800 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

2 550 zł

Kwota całkowita projektu

9 350 zł