projekt nr 7

7. Planszówki w SKS


Opis projektu

Główny cel działań to tworzenie i podtrzymywanie więzi wśród społeczności lokalnej poprzez wydarzenia kulturowe. Planowany jest cykl spotkań, w którym będą się spotykać osoby o takiej samej pasji - gry planszowe. Pośrednim celem jest także promowanie gier planszowych jako alternatywy do rozrywki przed ekranem. Jest to forma spędzania czasu wolnego, która jednocześnie wspiera rozwój logicznego myślenia. Chcę podnieść świadomość uczestników w kwestii różnorodności gier planszowych i zintegrować społeczność lokalną. Spotkania będę odbywać się w mieście Wrocław i wziąć udział będzie mógł każdy mieszkaniec naszego miasta.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynagrodzenie dla jury podczas turniejów 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
2 Koszulki dla wolontariuszy 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
3 Wynajem sali 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
4 Wynagrodzenia za obsługę stoiska RPG 8 000 zł 610 zł 8 610 zł
5 Poczęstunek i napoje 9 000 zł 0 zł 9 000 zł
6 Fotorelacja 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
7 Wideorelacja 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 39 000 zł 610 zł 39 610 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Gry planszowe 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Materiały promocyjne 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja 7 000 zł 0 zł 7 000 zł
2 Księgowość 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 9 000 zł 0 zł 9 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

610 zł

Kwota całkowita projektu

60 610 zł