projekt nr 54

54. BWA Masters - Mistrzostwa Break Dance


Opis projektu

"BWA Masters - Mistrzostwa Break Dance", widowiskowa impreza taneczna z udziałem najlepszych tancerzy break dance z Polski i świata, w tym min. z takich krajów jak: Wenezuela, Stany Zjednoczone, Japonia, Brazylia, Ukraina, Czechy, Niemcy oraz Łotwa. Już w październiku Bielawa ma szansę po raz kolejny stać się się wizytówką całego Dolnego Śląska, goszcząc największe zawody tego typu w województwie, a także jedne z największych w całym kraju. W programie imprezy rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie, zapewniająca niesamowite widowisko dla mieszkańców całego Dolnego Śląska, a także konfrontacje tancerzy młodego pokolenia z lokalnych społeczności województwa dolnośląskiego. Podczas wydarzenia nie zabraknie również animacji i atrakcji dla wszystkich przybyłych widzów. Dołącz do nas oddając swój głos i stań się częścią tego niesamowitego tanecznego wydarzenia!

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Honorarium DJ - 2 osoby 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
2 Honorarium dla instruktora prowadzącego warsztaty 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
3 Honorarium konferansjera 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
4 Honorarium członków jury - 3 osoby 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
5 Honorarium zaproszonych zawodników - 8 osób (gaża, koszty podróży) 6 400 zł 0 zł 6 400 zł
6 Koszt najmu sali 0 zł 2 000 zł 2 000 zł
7 Zabezpieczenie medyczne wydarzenia 1 200 zł 0 zł 1 200 zł
8 Wyżywienie obsady – catering - 14 osób 1 400 zł 0 zł 1 400 zł
9 Nocleg obsady - 14 osób 2 100 zł 0 zł 2 100 zł
10 Nagrody dla zwycięzców turnieju – nagrody rzeczowe 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
11 Nagrody dla zwycięzców turnieju – puchary i medale 3 600 zł 0 zł 3 600 zł
12 Woda dla zawodników 150 zł 0 zł 150 zł
13 Dyplomy dla zawodników - 150 szt 300 zł 0 zł 300 zł
14 Livestream - obsługa transmisji live podczas wydarzenia 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
15 Fotorelacja z wydarzenia 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
Suma 35 650 zł 2 000 zł 37 650 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Kompaktowy głośnik uniwersalny do przeprowadzenia warsztatów 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
2 Mata taneczna - 16m2 1 600 zł 0 zł 1 600 zł
Suma 4 100 zł 0 zł 4 100 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Opracowanie grafik na cele promocji projektu (w tym plakaty, dyplomy, posty promocyjne) 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Wydruk materiałów promocyjnych: banery - 4 szt 800 zł 0 zł 800 zł
3 Wydruk materiałów promocyjnych – plakaty A3 - 50 szt. 500 zł 0 zł 500 zł
4 Kampania promocyjna w mediach społecznościowych 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 3 800 zł 0 zł 3 800 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynagrodzenie za obsługę księgową projektu 500 zł 0 zł 500 zł
2 Wynagrodzenie za koordynację zadania 2 500 zł 0 zł 2 500 zł
3 Zakup materiałów biurowych 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 3 500 zł 0 zł 3 500 zł

Kwota dotacji

47 050 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

2 000 zł

Kwota całkowita projektu

49 050 zł