projekt nr 8

8. Aktywni w plenerze


Opis projektu

Zadanie ma na celu poznanie walorów turystycznych w subregionie jeleniogórskim. W ramach działań zaplanowaliśmy wycieczki z przewodnikiem oraz bloki zajęć integracyjnych dla mieszkańców przy grach planszowych. Zorganizujemy także konkursy wiedzy o regionie (za najwięcej prawidłowych odpowiedzi przewidujemy nagrody). Zadanie jest skierowane do mieszkańców powiatów: Wydarzenia będą przeznaczone dla całych rodzin (osób w każdym wieku). Miejscem realizacji zadania będzie miasto Karpacz lub Szklarska Poręba.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynajem sali 12 500 zł 0 zł 12 500 zł
2 Catering 8 000 zł 0 zł 8 000 zł
3 Wynagrodzenie dla przewodnika, bilety wstępu 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
4 Transport dla wolontariuszy i organizatorów, wynajem auta dostawczego 4 000 zł 620 zł 4 620 zł
5 Wynagrodzenie za opracowanie i przeprowadzenie quizu 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
6 Dokumentacja fotograficzna 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
7 Dokumentacja w formie video 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
Suma 39 500 zł 620 zł 40 120 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zakup gier planszowych 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Stworzenie materiałów promocyjnych 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja 7 000 zł 0 zł 7 000 zł
2 Księgowość 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
Suma 8 500 zł 0 zł 8 500 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

620 zł

Kwota całkowita projektu

60 620 zł