projekt nr 25

25. ODKRYWANY TAJEMNICE GÓR SOWICH


Opis projektu

2-DNIOWY RAJD PO GÓRACH SOWICH POŁĄCZONY ZE ZWIEDZANIEM KOMPLEKSU RIESE ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE "MIEROSZÓW W GÓRACH"

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 TRANSPORT 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
2 NOCLEG 10 000 zł 0 zł 10 000 zł
3 WYŻYWIENIE 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
4 BILETY WSTĘPU 4 500 zł 0 zł 4 500 zł
5 PRZEWODNIK 1 200 zł 0 zł 1 200 zł
6 ZESPÓŁ MUZYCZNY 12 000 zł 0 zł 12 000 zł
7 UBEZPIECZENIE 300 zł 0 zł 300 zł
8 GADŻETY PAMIĄTKOWE 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
Suma 42 000 zł 0 zł 42 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 ULOTKI 150 zł 0 zł 150 zł
2 PLAKATY 150 zł 0 zł 150 zł
Suma 300 zł 0 zł 300 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 USŁUGI KSIĘGOWE - ROZLICZENIE PROJEKTU 500 zł 0 zł 500 zł
Suma 500 zł 0 zł 500 zł

Kwota dotacji

42 800 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

42 800 zł