projekt nr 11

11. TURYSTYCZNE PASJE SREBRNOWŁOSYCH


Opis projektu

Projekt przeznaczony jest dla seniorów z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Planowane jest poznawanie okolicznych szlaków podczas 15 wycieczek pieszych z przewodnikiem sudeckim oraz 10 wycieczek jednodniowych autokarem po Dolnym Śląsku poznając znane i mniej znane miejsca na Dolnym Śląsku. Po wycieczce uczestnicy prześlą do organizatora 5-10 zdjęć upamiętniających ich pobyt na wycieczce oraz charakterystyczne obiekty przyrodnicze lub architektoniczne. Z każdej wycieczki powinna powstać napisana relacja w celu zamieszczenia na profilu na FB. Zdjęcia i relacja zostanie zamieszczona na stronie www.dolnoslaski-senior.pl, która jest administrowana przez Federację UTW. Na zakończenie projektu powstanie wystawa zdjęć i impreza integracyjna dla uczestników wycieczek a wystawa będzie dostępna przynajmniej przez miesiąc. Realizator projektu zadba o możliwość uczestniczenia seniorów w procesie wyboru miejsc wycieczek oraz w przygotowywaniu materiałów na strony internetowe i na wystawę zdjęć,

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszt przewodnika sudeckiego 7 500 zł 0 zł 7 500 zł
2 Koszty podróży – bilet autobusowy, kolejowy 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
3 Koszt autokaru 28 500 zł 1 500 zł 30 000 zł
4 Koszty biletów wstępu 9 000 zł 1 000 zł 10 000 zł
5 Koszty opracowania relacji i zdjęć do zam. na stronach 3 000 zł 1 000 zł 4 000 zł
6 Materiały – wywołanie zdjęć, integracja 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 52 000 zł 3 500 zł 55 500 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszty promocji 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 1 000 zł 0 zł 1 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koordynacja 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
2 Obsługa księgowa 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 7 000 zł 0 zł 7 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

3 500 zł

Kwota całkowita projektu

63 500 zł