projekt nr 12

12. Kocham operę, kocham teatr


Opis projektu

Celem projektu „Kocham operę, kocham teatr” jest zapewnienie mieszkańcom Dolnego Śląska w różnym wieku, możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, takich jak przedstawienia operowe i teatralne, poprzez organizację wyjazdów grupowych. Projekt ma na celu promowanie dostępu do kultury oraz rozwijanie świadomości artystycznej w społeczności lokalnej. Wyjazdy odbywać będą się dwa razy w miesiącu (8 wyjazdów), w zależności od repertuaru i oczekiwań uczestników będą organizowane naprzemiennie. Projekt ma na celu nie tylko umożliwienie dostępu do sztuki operowej i teatralnej, ale także tworzenie wartościowych doświadczeń kulturalnych. Ma na celu również promowanie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwijanie zainteresowań kulturalnych w różnych grupach wiekowych oraz zachęcenie do dzielenia się wrażeniami i refleksjami na temat sztuki.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Koszt biletów do teatru (40 osób x 100 zł x 2 wyjazdy) 8 000 zł 0 zł 8 000 zł
2 Koszt biletów do teatru muzycznego Capitol (40 osób x 130 zł x 2 wyjazdy) 10 400 zł 0 zł 10 400 zł
3 Koszt biletu do opery (40 osób x 170 zł x 3wyjazdy) 20 400 zł 0 zł 20 400 zł
4 Koszt biletu na koncert świąteczny (40 osób x 120 zł) 4 800 zł 0 zł 4 800 zł
5 Autokar (8 wyjazdów do Wrocławia x 1500 zł) 12 000 zł 0 zł 12 000 zł
6 Organizacja co miesięcznych spotkań (20 osób x 14 zł x 4 spotkania) 1 120 zł 0 zł 1 120 zł
Suma 56 720 zł 0 zł 56 720 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Plakaty (opracowanie i druk) 1 kpl. (100 szt.) x 8 x 113,87 zł 910,96 zł 0 zł 910,96 zł
Suma 910,96 zł 0 zł 910,96 zł

Kwota dotacji

57 630,96 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

57 630,96 zł