projekt nr 13

13. Bezpieczne Góry Dla Wszystkich


Opis projektu

Istotą projektu jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi, doświadczeniem choroby psychicznej, prowadzona w sposób samopomocowy, co wpłynie na poprawę i wzmacnianie zdrowia psychicznego tych osób, ich przyjaciół i członków rodziny. Zachęcenie osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich do spędzania wolnego czasu na łonie natury, w tym w górach. W ramach prowadzonych zajęć przeprowadzony będzie cykl spotkań m.in.: warsztaty z pierwszej pomocy, w tym ewakuacja poszkodowanego, gry terenowe dla dorosłych i dzieci niepełnosprawnych, wycieczka piesza, ognisko integracyjne z podsumowaniem zadania.
Ponadto w trakcie realizacji projektu będzie możliwość uzyskania porad od specjalistów m.in. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, prawnik itp. Działania projektu mają na celu wyrwać ich z domu, z samotności do "normalnego" życia w społeczeństwie, zaprzyjaźnić się ze środowiskiem naturalnym, gdzie bezpiecznie można spędzić wolny czas.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 zakup materiałów edukacyjnych 3 500 zł 0 zł 3 500 zł
2 zakup kawy, herbaty, mleka i cukru, napojów zimnych 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
3 zakup art. spożywczych dot. poczęstunku na spotkania (m.in. ciastka, kiełbasa ogniskowa, pieczywo) 11 200 zł 0 zł 11 200 zł
4 wynagrodzenia specjalistów 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
5 wynagrodzenie ratowników, przewodników 15 000 zł 0 zł 15 000 zł
Suma 36 200 zł 0 zł 36 200 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 nosze ewakuacyjne 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 latarki czołowe - 1 400 zł 0 zł 1 400 zł
Suma 3 400 zł 0 zł 3 400 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 ogłoszenia o naborze w lokalnych mediach 0 zł 500 zł 500 zł
Suma 0 zł 500 zł 500 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 koordynacja i ksiegowość 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
Suma 1 500 zł 0 zł 1 500 zł

Kwota dotacji

41 100 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

500 zł

Kwota całkowita projektu

41 600 zł