projekt nr 14

14. Helpton we Wrocławiu


Opis projektu

Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowego design sprintu mającego na celu zaprojektowanie kampanii dla NGO. Uczestnikami będą mieszkańcy miasta Wrocław m.in. przedstawiciele NGO, marketingowcy, PRowcy, graficy, videomakerzy, copywriterzy, projektanci, zarówno specjaliści jak i osoby rozpoczynające swoją ścieżkę
zawodową we wspomnianych dziedzinach. Wsparcie otrzymają 4 podmioty NGO. Podczas pierwszej fazy eventu uczestnicy będą generować pomysły wykorzystując
metodologię design thinking. W drugiej fazie opracują materiały marketingowe. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja opracowanych kampanii przed jury i wybór oraz nagrodzenie najlepszych prac.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Catering 8 000 zł 0 zł 8 000 zł
2 Nagrody - bony do Empiku 5 000 zł 0 zł 5 000 zł
3 Specjalista od prawa autorskiego (weryfikuje materiały, przygotowuje umowy) 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
4 Pakiety powitalne 4 000 zł 0 zł 4 000 zł
5 Wynagrodzenie Konferansjera 3 300 zł 0 zł 3 300 zł
6 Wynagrodzenie dla jurorów 1 500 zł 0 zł 1 500 zł
7 Wynagrodzenie dla mentorów 12 800 zł 0 zł 12 800 zł
8 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu specjalisty na temat kampanii marketingowych 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
9 Przygotowanie webinaru o prawach autorskich 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
10 Koszt sprzątania, obsługi sekretariatu, obsługi technicznej 3 500 zł 700 zł 4 200 zł
11 Ubezpieczenie Oc 300 zł 0 zł 300 zł
12 Usługa fotorelacji 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
Suma 45 400 zł 700 zł 46 100 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Materiały promocyjne 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
2 Wynagrodzenie specjalisty ds promocji 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 6 000 zł 0 zł 6 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Obsługa finansowa 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
2 Wynagrodzenie koordynatora 6 400 zł 0 zł 6 400 zł
3 Zakup doładowań telefonicznych 200 zł 0 zł 200 zł
Suma 8 600 zł 0 zł 8 600 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

700 zł

Kwota całkowita projektu

60 700 zł