projekt nr 16

16. Sportowy Pęgów


Opis projektu

Sportowy Pęgów to cykl 6 imprez sportowych:
FutsalMix I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych w Futsalu
V Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych
Lobo Oldboy Cup Turniej Piłkarski dla Oldboyów
Lobo Żak Cup Turniej piłkarski dla Żaków
Lobo Orlik Cup Turniej Piłkarski dla Orlików
Lob Młodzik Cup Turniej Piłkarski dla Młodzików

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynajem sali na Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych 1 000 zł 200 zł 1 200 zł
2 Puchary, dyplomy i medale Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych 3 000 zł 500 zł 3 500 zł
3 Sędziowanie Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych 1 500 zł 300 zł 1 800 zł
4 Catering Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
5 Wynajem sali na I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix 1 000 zł 200 zł 1 200 zł
6 Nagody I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix 3 600 zł 500 zł 4 100 zł
7 Sędziowanie I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix 1 500 zł 300 zł 1 800 zł
8 Catering I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
9 Wynajem sali/boiska Lobo Oldboy Cup 1 000 zł 200 zł 1 200 zł
10 Nagrody Lobo Oldboy Cup 3 600 zł 500 zł 4 100 zł
11 Sędziowanie Lobo Oldboy Cup 1 500 zł 300 zł 1 800 zł
12 Catering Lobo Oldboy Cup 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
13 Wynajem sali/boiska Lobo Żak Cup 1 000 zł 200 zł 1 200 zł
14 Nagrody Lobo Żak Cup 3 600 zł 500 zł 4 100 zł
15 Sędziowanie Lobo Żak Cup 1 500 zł 300 zł 1 800 zł
16 Catering Lobo Żak Cup 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
17 Wynajem sali/boiska Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy 2 000 zł 400 zł 2 400 zł
18 Nagrody Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy 7 200 zł 1 000 zł 8 200 zł
19 Sędziowanie Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy 3 000 zł 600 zł 3 600 zł
20 Catering Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 54 000 zł 6 000 zł 60 000 zł

Koszty zakupu niskocennych środków trwałych

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Zestaw szachów 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
2 Piłki do futsalu i piłki nożnej 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Banery 1 200 zł 0 zł 1 200 zł
Suma 1 200 zł 0 zł 1 200 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 Wynagodzenie Koordynatora 1 800 zł 0 zł 1 800 zł
Suma 1 800 zł 0 zł 1 800 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

6 000 zł

Kwota całkowita projektu

66 000 zł