projekt nr 18

18. Odkryj z nami niezwykły Dolny Śląsk


Opis projektu

Projekt zakłada realizację 11 jednodniowych wycieczek ukazujących uroki Dolnego Śląska dla mieszkańców powiatu oleśnickiego i wrocławskiego. Zorganizowane zostaną wycieczki m.in. do Wrocławia, Karpacza, Kudowy Zdrój, Wałbrzycha, Kłodzka, Bolesławca,Ząbkowic Śląskich, Oleśnicy czy też do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki udziałowi w projekcie Dolnoślązacy nie tylko odkryją piękno swojego regionu, jego zabytki i historię, ale także zintegrują się. W projekcie weźmie udział nie mniej niż 500 osób.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 transport 26 000 zł 0 zł 26 000 zł
2 usługa przewodnicka 4 800 zł 0 zł 4 800 zł
3 najem słuchawek tour guide 2 000 zł 0 zł 2 000 zł
4 bilety wstępu do odwiedzanych miejsc 15 700 zł 0 zł 15 700 zł
5 ubezpieczenie NNW 1 100 zł 0 zł 1 100 zł
Suma 49 600 zł 0 zł 49 600 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 projekt i druk plakatów 1 000 zł 0 zł 1 000 zł
2 baner promujący realizację projektu 700 zł 0 zł 700 zł
Suma 1 700 zł 0 zł 1 700 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 koordynator 5 500 zł 0 zł 5 500 zł
2 księgowość 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
3 zakup materiałów biurowych 200 zł 0 zł 200 zł
Suma 8 700 zł 0 zł 8 700 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

0 zł

Kwota całkowita projektu

60 000 zł