projekt nr 23

23. PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION JELENIOGÓRSKI


Opis projektu

21 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY

W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże Międzypokoleniowe to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.

Koszty merytoryczne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 OPRACOWANIE TRAS/ SCHEMATÓW WARSZTATÓW 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
2 WARSZTATY (W TYM BILETY) 20 000 zł 0 zł 20 000 zł
3 TRANSPORT 20 000 zł 0 zł 20 000 zł
4 MATERIAŁY EDUKACYJNE 2 000 zł 1 000 zł 3 000 zł
5 PILOT/ PRZEWODNIK 6 000 zł 0 zł 6 000 zł
Suma 54 000 zł 1 000 zł 55 000 zł

Koszty promocji

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 MATERIAŁY LOGOWANE/ GRAFIKA 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Koszty administracyjne

Lp. Rodzaj kosztów Koszt z dotacji Finansowanie
z innych źródeł
Koszty całkowite
1 KSIĘGOWOŚĆ 3 000 zł 0 zł 3 000 zł
Suma 3 000 zł 0 zł 3 000 zł

Kwota dotacji

60 000 zł

Kwota finansowania z innych źródeł

1 000 zł

Kwota całkowita projektu

61 000 zł