PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

18 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

19 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

20 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

22 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

23 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

24 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

25 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

Katarzyna Strzałkowska

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

"Ręki dzieła w Urazie" to projekt mający na celu przybliżyć uczestnikom różne formy rękodzieła. . Czujemy wielką dumę z polskiego rękodzieła, celem naszego projektu jest wzmocnienie tożsamości narodowej przez zapoznanie się z naszą spuścizną, nie tylko spuścizną kulturową ale też taką tradycją, folklorem. Chcemy pokazać transformację dawnych technik rękodzielniczych. To, jak zmieniły się na przestrzeni czasu. Celem tego projektu jest również takie rozbudzenie twórczych zainteresowań w młodym pokoleniu. Mamy nadzieję że zarazimy bakcylem rękodzieła bardzo skutecznie. W ostatnich latach do łask wracają przedmioty użytkowe wykonane ręcznie, również coraz większą popularnością cieszy się biżuteria wykonana handmade. Chcemy pokazać uczestnikom, że czas poświęcony na warsztatach, może dać im przedmiot, którym będą się chwalić przed znajomymi i rodziną, a został wykonany w 100% przez nich. chcemy na warsztatach pokazać różne techniki rękodzielnicze np: szycie, sutasz, haft, florystyka itp.

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społecznego dorosłych, niepełnosprawnych uczestników ŚDS. Są to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym: intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, chorobami sprzężonymi, mające trudności w swobodnym poruszaniu się. W placówce mogą na co dzień uzyskać wsparcie i pomoc pracowników, jak i współdomowników - tworzymy wspólnie domową atmosferę, aby każdy z uczestników odnalazł w nim swój azyl. Osoby niepełnosprawne intelektualnie są często szykanowane i izolowane od społeczeństwa. Jeżeli dochodzi do tego jeszcze niepełnosprawność fizyczna problemy pogłębiają się. Przez to często są to osoby osamotnione i zamknięte w swoich domach, które mają ogromne problemy z zaakceptowaniem siebie i integracją społeczną. Uczestnicy posiadają niski budżet domowy, co jeszcze bardziej wyklucza ich społecznie. Dzięki dofinansowaniu mają możliwość skorzystania z wyjazdu oraz z indywidualnie dopasowanych zabiegów uzdrowiskowych.

Na zabawę nadszedł czas!

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Plac zabaw jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej naszych uczniów i dzieci. Wspólna zabawa z rówieśnikami w takim miejscu daje dzieciom wiele radości, ale co jest istotne przyczynia się również do rozwoju fizycznego oraz współdziałania w grupie. Motywowanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu w dorosłym życiu. Dostosowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach do zabaw ruchowych i wyposażenie w przyjazne dla dzieci sprzęty zabawowe zachęci je do zabawy na świeżym powietrzu i aktywnego spędzania czasu. Plac zabaw będzie miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym dla naszych dzieci, realizacja tego projektu przyczyni się również do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej.

Skwer nad stawem

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Projekt zakłada wykorzystanie terenu przy stawie mieszczącym się na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Polnej w Miłoszycach do stworzenia skweru, który będzie pełnił funkcje miejsca spotkań i odpoczynku mieszkańców powiatów oławskiego i wrocławskiego. Osoby odwiedzające skwer będą miały okazję zapoznać się z mało znaną ale ciekawą historią tej miejscowości m. in. historia obozu Funfteichen, filii obozu Gross-Rosen, kościoła p.w. św. Mikołaja wraz z dziełami sztuki sakralnej oraz jakie funkcje pełniły poszczególne budynki.

Dla dobra dziecka

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Projekt zakłada realizację zajęć z hipoterapii, integracji sensorycznej oraz treningu umiejętności społecznej dla dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkującymi na terenie powiatu oleśnickiego i wrocławskiego. Działaniami zadania objęte zostaną w pierwszej kolejności dzieci z niepełnosprawnościami i różnego rodzaju dysfunkcjami przebywające w pieczy zastępczej - w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych.

Adaptacja gry UBONGO 3D

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Pragnę stworzyć prototyp gry, który nie tylko będzie dostępny dla osób niedowidzących i niewidomych, ale także zapewni uczestnikom wspólne doświadczenie i integrację. Poprzez przeprowadzenie serii spotkań testowych, składających się z mieszanej grupy mieszkańców subregionu jeleniogórskiego, chcę zrealizować potencjał zadania w kontekście integracji społecznej poprzez rozgrywkę. Mój zamiar to stworzenie gry, która nie będzie stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, umożliwiając im pełny udział w interaktywnej formie spędzania czasu. Poprzez uwzględnienie różnorodnych potrzeb uczestników, dążę do stworzenia produktu, który będzie dostosowany do ich możliwości i umożliwi im korzystanie z niego w sposób komfortowy i przyjemny.

MUZYCZNE WĘDRÓWKI W GÓRACH KACZAWSKICH

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Cykl 12 warsztatów dla śpiewających i grających Seniorów z Gór Kaczawskich w pakiecie z 4 wyjazdami na gościnne występy do zaprzyjaźnionych zespołów/ klubów Seniora. W czasie projektu, Seniorzy nie tylko będą mogli doskonalić swój warsztat muzyczny, ale również przygotują materiały promujące kulturę regionu (opowiedzą o wydarzeniach/ działaniach artystycznych), poprowadzą krawieckie warsztaty artystyczne (związane ze strojami regionalnymi) oraz zrealizują sesję fotograficzną ukazującą piękno Gór Kaczawskich.

Adaptacja gry UBONGO SHIMO

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Planuję stworzyć prototyp gry, który nie tylko będzie dostępny dla osób niedowidzących i niewidomych, ale także zapewni uczestnikom wspólne doświadczenie i integrację. Poprzez przeprowadzenie serii spotkań testowych, składających się z mieszanej grupy mieszkańców subregionu wałbrzyskiego, chcę zrealizować potencjał zadania w kontekście integracji społecznej poprzez rozgrywkę. Planuję stworzyć grę, która nie będzie stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, umożliwiając im pełny udział w interaktywnej formie spędzania czasu. Poprzez uwzględnienie różnorodnych potrzeb uczestników, dążę do stworzenia produktu, który będzie dostosowany do ich możliwości i umożliwi im korzystanie z niego w sposób komfortowy i przyjemny.

Meine Sichtgrenze - rajskie ptaki w klatce

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

"Meine Sichtgrenze. Rajskie ptaki w klatce." to trzymiesięczny projekt wystawy autorskiej kuratorowanej przez Basię Włoszczyk. Inspiracją stała się śmierć babci artystki, co skłoniło ją do refleksji nad traumami transgeneracyjnymi, konfliktem niemiecko-polskim oraz przemilczaną historią rodzinną. W eksploracji tożsamości i dziedzictwa, artystka bada granice widzenia, tworząc wielowymiarową podróż artystyczną. Symbolika "Rajskich ptaków w klatce" ukazuje zmarłych jako wolne, święte istoty, a jednocześnie uwięzione. Dom Babci w Kluczborku, będący miejscem wystawy, przekształca się w przestrzeń magii, gdzie sztuka staje się narzędziem do odkrywania przeszłości i gojenia generacyjnych ran. W Przejściu Dialogu we Wrocławiu odbędą się warsztaty międzypokoleniowe, łączące sztukę z działaniami społecznymi, tworząc przestrzeń dialogu między wspólnotami.

MIĘDZYPOKOLENIOWY MOST WROCŁAWSKI - PAMIĘTNIK WIDEOFONICZNY

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Pamiętnik wideofoniczny pt Międzypokoleniowy Most Wrocławski, na temat powojennych losów mieszkanek i mieszkańców oraz historii osiedli Wrocławia w formie filmu, archiwum fotograficznego i zapisów audio. Celem jest ocalenie od zapomnienia wycinka historii lokalnej, ważnej z punktu widzenia mieszkańców tego rejonu miasta Wrocławia (osiedla Wojnów, Swojczyce, Strachocin,Kowale, Śródmieście, Stare Miasto, Psie Pole). Będziemy pozyskiwać wspomnienia, artefakty oraz wszelkie materiały dokumentujące historię ich osiedlania się i rozwoju tego obszaru. Planujemy zebrane materiały przedstawić na specjalnej wystawie i  podczas międzypokoleniowych spotkań integracyjno-kulturalnych. W ramach projektu utworzymy bezpłatne materiały dostępne w sieci ze szczególnym naciskiem na materiały wideofoniczne, oraz wystawy stałej w Rewirze Twórczym.

Akademia Lidera

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Projekt "Akademia Lidera" odpowiada na potrzebę zwiększenia liczby kompetentnych osób angażujących się w długotrwałe, bezinteresowne działania na rzecz lokalnych społeczności Dolnego Śląska. Projekt przewiduje przeszkolenie 60 wolontariuszy z powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego. Co sprawi, że na Dolnym Śląsku będzie 60 wolontariuszy więcej, do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Po zakończonym projekcie będzie można zapewnić aktywność dla ok. 400 młodych ludzi. Szkolenia będą obejmowały trzy obszary tematyczne: Lider Społeczności Lokalnych, Animator Zajęć oraz Lider Ekonomista. Łącznie odbędzie się 12 szkoleń, po cztery w każdym obszarze tematycznym. Projekt nie tylko zwiększy aktywność społeczną, ale także rozwój osobisty i zaangażowanie lokalnej społeczności, poprzez organizację wydarzeń i działalność na jej rzecz. Dzięki Akademii Lidera, mieszkańcy Dolnego Śląska zyskają lepiej przygotowanych liderów i bardziej aktywną społeczność lokalną.

TURYSTYKA - nasz sposób na aktywność!

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Aktywnie odkrywamy zakątki Dolnego Śląska - wędrujemy pieszo, zwiedzamy, biegamy na nartach! Nasz projekt obejmie organizację przynajmniej 4 turystycznych wydarzeń zorganizowanych od września do grudnia, w tym między innymi zdobycie pieszo kilku szczytów Korony Gór Polski, zwiedzanie Twierdzy Kłodzko oraz Twierdzy Srebrna Góra, z pokonaniem trasy pomiędzy nimi - na własnych nogach, a także zdobywanie szlaków na nartach biegowych w Zieleńcu! W nogach będzie zatem dużo kilometrów! Podczas realizacji projektu planujemy również zabawę w geocaching oraz questing, a także sprzątanie górskich szlaków. Projekt skierowany jest do całych rodzin - dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wałbrzyskiego, miasta Wałbrzych oraz powiatu dzierżoniowskiego.

HARCERSKI MARATON AKTYWNOŚCI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Projekt "Harcerski Maraton Aktywności" promuje aktywność fizyczną wśród młodzieży i dzieci Dolnego Śląska, inspirując się wartościami harcerskimi. Zaplanowano różnorodne formy aktywności, takie jak biegi na orientację i wędrówki po malowniczych terenach. Przewidziano także warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia oraz wykłady dotyczące pierwszej pomocy. Dodatkowo, projekt obejmuje organizację wydarzeń towarzyszących, jak treningi otwarte dla mieszkańców celem propagowania aktywności fizycznej i integracji społecznej. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej, budowę wartości sportowych i integrację społeczną. Uczestniczyć będzie 300 dzieci i młodzieży. Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2024 roku w Lubinie, Polkowicach i Głogowie.

MUZYCZNE TET A TET Z VIOLETTĄ VILLAS

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Projekt zakłada zakup i montaż muzycznej ławeczki, poświęconej postaci wielkiej artystki Violetty Villas. Ławeczka będzie stanowiła dopełnienie skweru na którym stoi pomnik Violetty Villas.

Mamy prawa - platforma oraz warsztaty na temat praw i dobrostanu rodziców

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Stając się matką, stając się ojcem – nie zapominaj o sobie i o swoich prawach! Pojawienie się dziecka to ogromna zmiana! Zmiana w nas i w naszym środowisku. Wchodzimy w nowe role – rodzica, opiekuna. Nasze prawa i potrzeby schodzą na dalszy plan. Nasze granice przestają być ważne. W naszym słowniku pojawiają się ograniczające słowa: powinnaś, nie wypada, muszę… Wchodząc w rolę rodzica nie trać siebie! Dbając i troszcząc się o siebie i własne prawa stajesz się silnym fundamentem rozwoju własnego dziecka. Świadomy rodzic uczy poprzez modelowanie świadomego podejścia do życia swoje dziecko. Tworzymy platformę wsparcia i szerzenia świadomości obywatelskiej w środowisku przyszłych i obecnych rodziców! www.mamyprawa.com.pl – będzie miejscem gdzie bezpłatnie skorzystasz z konsultacji on-line ze specjalistą. Otrzymasz wsparcie, znajdziesz wartościowe treści z zakresu praw obywatelskich. Pomóż nam pomagać – wesprzyj swoim głosem projekt! Świadomy rodzic to świadome dziecko!

Z Tatą do Celu. Międzypokoleniowy turniej koszykówki z warsztatami dla dzieci i ich rodziców.

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

- podstawowe informacje dla głosujących (zostanie wyświetlony obok numeru do głosowania) Turniej koszykówki z warsztatami dla dzieci i ich rodziców pn. „Z tatą do celu” to międzypokoleniowy projekt aktywizująco-integracyjny, do którego chcemy zaprosić całe rodziny z wszystkich dzielnic Wrocławia. Podczas bogato wypełnionego programu, ojcowie oraz ich synowie będą (osobno) rywalizowali w turnieju koszykarskim. Oprócz rozgrywek chcemy zorganizować treningi z rozgrzewką oraz warsztaty pod okiem specjalistów, tj. trenerów koszykówki. Na wszystkich wydarzeniach będzie zapewniony poczęstunek i napoje od sponsora. Podczas turnieju obsługa medyczna będzie dbała o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Zwieńczeniem turnieju będzie rozdanie nagród rzeczowych sfinansowanych z dotacji oraz przy współpracy z parterami tj. Koszykarski Śląsk Wrocław.

„Ratunkowa ścieżka edukacyjna”

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

„Ratunkowa ścieżka edukacyjna” to projekt zakładający opracowanie, zakup i montaż tablic edukacyjnych o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach mogących się przytrafić w plenerze, na szlaku turystycznym. Tablice ustawione zostaną na ścieżce spacerowej, po której uczęszczają mieszkańcy Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Karkonoskiego. Beneficjentami projektu będą zatem mieszkańcy Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Karkonoskiego.

Psim tropem - gra terenowa

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

PSIM TROPEM to całodniowa interaktywna gra terenowa skierowana do psów i ich właścicieli. Gra dostarcza rozrywki, promuje piękno oraz atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Nasze wydarzenie skupia się na eksploracji okolic Świdnicy, zachęcając uczestników do odkrywania uroków regionalnych szlaków turystycznych. W trakcie gry uczestnicy będą mieli za zadanie przejście trasy, odwiedzając punkty kontrolne, które ukrywają w sobie różnorodne animacje i zadania, takie jak quizy, zagadki czy poszukiwanie haseł związanych z tematyką psów. Poprzez udział w tych aktywnościach, uczestnicy będą mieli szansę na atrakcyjne upominki oraz poszerzą swoją wiedzę na temat opieki nad zwierzętami jednocześnie promując dobrostan zwierząt. Nasza gra integruje społeczność psiarzy, ale również rodziny, które spędzą w ten sposób czas wolny. Stawiamy na edukację oraz promowanie wartości związanych z odpowiedzialnym posiadaniem i opieką nad zwierzętami.

Wrocławiu, tańczyMy!- cykl warsztatów tańca i ruchu.

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Cykliczne wydarzenie warsztatów tańca i ruchu. Prowadzone przez lokalnych artystów tańca i choreografii we Wrocławiu: Tomasz Pomersbach, Natalia Drozd, Joanna Gruntkowska, Karolina Paczkowska, Kuba Pewiński. Ma na celu promocje dostęp i aktywizację różnych grup społecznych mieszkańców Dolnego Śląska dla dzieci od 3-7 lat wraz z ich opiekunami, 8-15 Młodzież , dorośli od 16+ grupa otwarta. Rozwój i integracja społeczności lokalnych poprzez cykliczne warsztaty, mające na celu promocję ruchu i zdrowia. Warsztaty ogólnodostępne dla wszystkich, po dokonanym zapisie na wydarzenie poprzez formularz internetowy. Harmonogram: Warsztaty weekendowe, 2 bloki po 2 dni, 2 warsztaty dziennie, przez 4 miesiące.

W KIERUNKU ZDROWIA -SPARTAKIADA DLA SENIRÓW

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

"W kierunku zdrowia - Spartakiada dla seniorów" to promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych, ale również budowanie społeczności opartej na zdrowym stylu życia i aktywności sportowej. To festiwal sportowy pełen energii i radości, stworzony dla osób 60+. Rywalizacja w różnych dyscyplinach, od lekkoatletyki po sporty zespołowe, pod okiem profesjonalistów. Aktywności fizyczna buduje relacje społeczne w sercu wydarzenia, promującego zdrowie i integrację społeczności seniorów!"

Dolnośląski Odkrywca - region wrocławski

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Aplikacja na smartfony obejmująca nawet 100 inspiracji na weekendowe wycieczki, urokliwe miejsca, które czekają na odkrycie. Do tego wciągająca rywalizacja, zdobywanie punktów i rozwiązywanie zagadek - słowem zabawa dla całej rodziny! Region wrocławski Dolnego Śląska obfituje w niezwykłe miejsca, które warto odwiedzić. Nie tak znane jak Zamek Książ, Ślęza czy Karkonosze, ale za to bardziej kameralne, zachwycające przyrodą lub wciągającą historią. Wzgórza, punkty widokowe, stawy, lasy, wąwozy, zabytkowe pałace i kościoły, stadniny koni... Aplikacja mobilna pomoże je odkryć, znaleźć atrakcyjne pomysły na spędzenie czasu - zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Zachętą do odwiedzenia jak największej liczby miejsc będzie rywalizacja - system punktowy, możliwość zdobywania wirtualnych odznak, a także zagadki związane z konkretnym miejscem, które będzie można rozwiązać. Całość zapewni nie tylko inspirujące spędzanie wolnego czasu, ale także promocję walorów turystycznych Dolnego Śląska.

×