76 Wrocławskie kamienice: historia i architektura

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt Kamienice Wrocławia: historia i architektura ma na celu promowanie bogactwa architektonicznego oraz kulturowego dziedzictwa związanego z zabytkowymi kamienicami na terenie Wrocławia. Poprzez serię krótkich filmów, skupiających się na różnorodności stylów architektonicznych, historii budynków i ich mieszkańców, przybliżone widzom zostanie nie tylko piękno i wartość tych obiektów, lecz także wpisane zostaną w szerszy kontekst historyczny miasta. Opowiadając o dziejach Wrocławia, ukazany będzie rozwój architektoniczny oraz wpływ wydarzeń historycznych na życie codzienne mieszkańców i kształtowanie się tożsamości lokalnej społeczności. Pierwsza edycja projektu planowana jest na jesień br. W tym czasie zostanie przygotowane i wyprodukowane 10 filmów, które staną się narzędziem skutecznej promocji zabytków architektonicznych Wrocławia, zachęcając zarówno turystów oraz lokalną społeczność do odkrywania i doceniania bogactwa kulturowego miasta, niekoniecznie dostrzeganego na co dzień.

130 Koń zwierzęciem towarzyszącym – warsztaty komunikacji z koniem oraz trening i zawody Horse Agility

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Wybrany do głosowania

Konie towarzyszą człowiekowi od lat, służąc w wojsku, policji, startując w wielu dyscyplinach sportowych takich jak wyścigi, skoki czy ujeżdżenie. Ogromną popularnością cieszy się też rekreacyjna jazda konna w szkółkach jeździeckich. W tych wszystkich aktywnościach koń postrzegany jest głównie jako zwierzę użytkowe. A co gdy koń przestanie być użyteczny, gdy dozna kontuzji albo zwyczajnie dopadnie go starość? Chcemy pokazać nowy/inny sposób spędzania czasu z koniem, niekoniecznie w siodle. W Horse Agility człowiek pracuje z ziemi i buduje świadomą relację z koniem opartą na przyjaźni i zaufaniu. Praca z ziemi wymaga uważności na konia, uczy pokory i cierpliwości ale efekty mogą być spektakularne, gdy koń ufnie podąża za człowiekiem i bez użycia siły pokonuje przeszkody. W Horse Agility mogą brać udział osoby jeżdżące konno, ale też nie posiadające umiejętności jeździeckich, gdyż uczymy od podstaw. Wiek ani doświadczenie nie ma znaczenia, ważna jest miłość do koni i otwarty umysł.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

2 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

3 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

4 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci m.in. regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

5 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

6 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

7 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

8 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

9 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci m.in. regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

10 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

11 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

12 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

13 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

14 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci m.in. regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

15 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

16 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

17 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

18 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

19 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci m.in. regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

20 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

21 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ WODY W ramach tego projektu zaplanowaliśmy min 6 podróży po Dolnym Śląsku dla śpiewających/ artystycznie utalentowanych Seniorów, dzieci i członków/ członkiń kół gospodyń wiejskich, mających na celu poszukiwanie skarbów kultury. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach rękodzielniczych/ artystycznych i spotkania z utalentowanymi Dolnoślązakami/ Dolnoślązaczkami.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

22 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

23 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

24 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci m.in. regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE_SUBREGION_JELENIOGÓRSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

25 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

ŻYJMY ZDROWIEJ

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

3. Celem projektu jest rehabilitacja grupy 80 seniorów w zakładach rehabilitacyjnych zlokalizowanych najbliżej miejsca ich zamieszkania. Osoby starsze borykają się z wieloma problemami wstrzymującymi ich do podjęcia rehabilitacji – wpływ na to mają: stan psychiczny, niezaradność, warunki ekonomiczne, ograniczona samodzielność w poruszaniu się. W usunięciu tych barier ma pomóc motywacja zewnętrzna osób z najbliższego środowiska w szczególności aktywistów organizacji senioralnych działających w ramach tego projektu w charakterze społecznych asystentów. Projekt zakłada wyłonienie 2-ch zespołów asystentów osoby niepełnosprawnej, określenie i dobór do projektu 80 osobowej grupy docelowej z terenu Powiatu Karkonoskiego i Miasta Jelenia Góra, pomoc w uzyskaniu skierowania na rehabilitację od lekarza I kontaktu, zawarcie porozumień z zakładami rehabilitacyjnymi na rehabilitację. Każda osoba zapewniona będzie miała pakiet od 3 do 5 zabiegów stosownie do potrzeb w 8 sesjach zabiegowych.

"Potrafię ratować - pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży”

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

„Potrafię ratować - pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży” to projekt zakładający przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy, zakończonych piknikiem połączonym z zawodami z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia mają uczyć, poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne, jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Zajęcia odbywać się mają w szkołach podstawowych w Jeleniej Górze, Powiecie Karkonoskim, Powiecie Lubańskim, Powiecie Kamiennogórskim oraz Powiecie Lwóweckim. Zakończeniem cyklu warsztatów będzie piknik, w trakcie którego odbędą się zawody z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. W czasie zawodów odbywać się będą pokazy służb ratunkowych dla dzieci, które nie startują w zawodach. Finałem będzie wręczenie nagród dla wszystkich uczestników zawodów.

„Pozwól się uRatować”

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

„Pozwól się uRatować” to projekt zakładający zakup tabliczek adresowych, w celu oznakowania domów, które obecnie ich nie posiadają. Tabliczki adresowe mają ułatwić służbom ratowniczym szybsze dotarcie pod właściwy adres. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Karkonoskiego, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Lwóweckiego i Powiatu Kamiennogórskiego. Osoby zainteresowane, które zgłoszą się do wyznaczonego punktu otrzymają bezpłatnie tabliczki adresowe, które zamontują na swoich domach.

Zielone - idziemy, czerwone - stoimy. Mistrzowskie nawyki ratują życie!

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Projekt przewiduje przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie wyrabiania bezpiecznych nawyków na drodze wśród dzieci klas I-II w szkołach podstawowych powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra. W trakcie zajęć praktycznych dzieci będą się uczyć podstawowych zasad panujących na drogach. Zajęciom będzie towarzyszyło miasteczko drogowe oraz ciekawe konkursy z nagrodami, utrwalające dobre nawyki na drodze. Ambasadorem programu będzie Maciej Maciejewski - Mistrz Polski w rajdach samochodowych, obecnie związany z Muzeum Motoryzacji w Jeleniej Górze, jako autorytet związany z motoryzacją, z którym spotkania będą inspiracją dla dzieci do zwiększenia motywacji do naśladowania prawidłowych wzorców. W ramach realizacji projektu odwiedzimy szkoły podstawowe, w których przeszkolimy 450 uczniów klas I-II. Dzieci zaopatrzymy również w kamizelki z nadrukowanym autografem mistrza oraz elementy odblaskowe, dzięki czemu staną się bardziej widoczne na drodze.

Adaptacja Gry Planszowej UBONGO

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Zadanie ma na celu stworzenie prototypu gry dla osób niedowidzących i niewidomych, a także przeprowadzeniu kilku spotkań testowych w grupie mieszanej - dla mieszkańców Wrocławia (osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnymi). Spotkania mają na celu integrację przy wspólnych rozgrywkach. Chcę stworzyć grę, która nie będzie stanowiła bariery dla osób z niepełnosprawnością wzroku w zakresie spędzania czasu w formie interaktywnej.

Aktywni w terenie z grami

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Zadanie ma na celu poznanie walorów turystycznych w subregionie Wrocławskim. W ramach działań zaplanowaliśmy wycieczki z przewodnikiem oraz bloki zajęć integracyjnych dla mieszkańców przy grach planszowych. Zorganizujemy także konkursy wiedzy o regionie (za najwięcej prawidłowych odpowiedzi przewidujemy nagrody). Zadanie jest skierowane do mieszkańców subregionu wrocławskiego. Wydarzenia będą przeznaczone dla całych rodzin (osób w każdym wieku). Miejscem realizacji zadania będzie miasto powiat milicki.

Spektakl teatralny "Sztuka" Yasminy Rezy - darmowe pokazy w Sobótce, Jedlinie Zdrój oraz w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Czy można zachwycać się białym płótnem za 250 tysięcy złotych? To, bez mała, ponad 4 razy więcej, niż wartość niniejszego projektu! Fabuła spektaklu komediowego, który chcielibyśmy dla Państwa przygotować i nieodpłatnie zaprezentować w różnych, strategicznych miejscach naszego województwa, prezentuje relacje pomiędzy 3 przyjaciółmi, których poróżnił ów zakup. Spektakl pełen krwistych dialogów, dobrego humoru i niewymagającej konstrukcji scenicznej to świetny pomysł na spędzenie wolnego, jesiennego wieczoru!

Adaptacja gry planszowej

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Pragnę stworzyć prototyp gry, który nie tylko będzie dostępny dla osób niedowidzących i niewidomych, ale także zapewni uczestnikom wspólne doświadczenie i integrację. Poprzez przeprowadzenie serii spotkań testowych, składających się z mieszanej grupy mieszkańców subregionu wrocławskiego, chcę zrealizować potencjał zadania w kontekście integracji społecznej poprzez rozgrywkę. Mój zamiar to stworzenie gry, która nie będzie stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, umożliwiając im pełny udział w interaktywnej formie spędzania czasu. Poprzez uwzględnienie różnorodnych potrzeb uczestników, dążę do stworzenia produktu, który będzie dostosowany do ich możliwości i umożliwi im korzystanie z niego w sposób komfortowy i przyjemny.

Koncert "Tango rokoko" w Oratorium Marianum

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Koncert "Tango rokoko" to koncert muzyki barokowej w nowatorskim wydaniu – w rokokowych wnętrzach Oratorium Marianum wystąpią instrumentaliści światowej klasy - bandoneonista Omar Massa i gitarzysta Jerzy Chwastyk. Chociaż ten duet instrumentów kojarzony jest głównie z wykonawstwem tango, muzycy doskonale odnajdują się w repertuarze barokowym, który zabrzmi 14 grudnia wraz z utworami mistrza gatunku tango – Astora Piazzolli. Zabytkowe, barokowe wnętrza Oratorium Marianum zadbają o nastrój i doskonałą atmosferę koncertu.

Koncert "Wachlarz impresji" w Auli Leopoldina

Obszar merytoryczny : Kultura

Subregion: miasto Wrocław

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Na koncercie pt. „Wachlarz impresji“ usłyszymy muzykę impresjonistów francuskich w połączeniu z  medytacyjnymi, zainspirowanymi dźwiękami natury, utworami japońskiego kompozytora Toru Takemitsu. Program dopełnią barokowe dzieła, tak idealnie wpisujące się w aurę Sali Uniwersytetu Wrocławskiego, Auli Leopoldiny i muzyka Astora Piazzolli. A to wszystko w wykonaniu jednych z najbardziej utalentowanych muzyków młodego pokolenia, laureatów wielu konkursów międzynarodowych – flecistki Zofii Neugebauer i gitarzysty Jerzego Chwastyka

Zagospodarowanie starego kamieniołomu w Wądrożu Wielkim na teren rekreacyjno-turystyczny

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Realizacja zadania polega na utworzeniu nowej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno rekreacyjnej na terenie starego kamieniołomu w Wądrożu Wielkim poprzez budowę pomostu. Teren kamieniołomu należy do Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów i wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

DLA DOBRA WSPÓLNEGO

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Projektem pn. „Dla NAS - DLA DOBRA WSPÓLNEGO” chce zachęcić mieszkańców do większej aktywności i zainteresowania . Proponuję 5 zadań: 1. Wizyta w LGD „Krainie Ducha Gór” w Kowarach połączone ze zwiedzeniem Muzeum Sentymentów oraz Parku Miniatur. 2. Zebranie informacyjne z nowo-wybranymi władzami miasta 3. Dobrosąsiedzkie spotkania lokalne, 4. Spotkanie autorskie z Sybiraczką Marią Aleksandrowicz, 5. Szkolenie dotyczące cyberprzestrzeni. W/w zadania mają na celu pobudzenie społeczności do nawiązania i rozwijania kontaktów międzyludzkich, integracji i zaangażowaniu się w lokalne życie. Projekt skierowany jest do obywateli z dwóch rejonów: Cieplice Śląskie-Zdrój oraz Sobieszów. Są to sąsiadujące ze sobą dzielnice Jeleniej Góry. Znając potrzeby mieszkańców wiem, że chcą brać udział w ciekawych wydarzeniach, spotkaniach . Zakładam, że te działania mogą być podwaliną do budowania świadomego społeczeństwa.

Sportowa Jaszkowa Dolna

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Poprawa bazy sportowej dla zawodników LKS ISKRA JASZKOWA ( ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO)

Adaptacja gry

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

Pragnę stworzyć prototyp gry, który nie tylko będzie dostępny dla osób niedowidzących i niewidomych, ale także zapewni uczestnikom wspólne doświadczenie i integrację. Poprzez przeprowadzenie serii spotkań testowych, składających się z mieszanej grupy mieszkańców subregionu legnickiego, chcę zrealizować potencjał zadania w kontekście integracji społecznej poprzez rozgrywkę. Mój zamiar to stworzenie gry, która nie będzie stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, umożliwiając im pełny udział w interaktywnej formie spędzania czasu. Poprzez uwzględnienie różnorodnych potrzeb uczestników, dążę do stworzenia produktu, który będzie dostosowany do ich możliwości i umożliwi im korzystanie z niego w sposób komfortowy i przyjemny.

Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Milikowa i okolicznych miejscowości

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: jeleniogórski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

W imieniu stowarzyszenia sportowego KS Milików chcielibyśmy zapewnić jak najlepszy dostęp do boiska sportowego wszystkim mieszkańcom Milikowa i okolicznych miejscowości. Milików jest jedną z wielu miejscowości nie posiadających boiska typu ''Orlik". Chcemy poprawić tę sytuację, w tym celu pragniemy zakupić dwie przenośne bramki, które będą znajdowały się na boisku w Milikowie i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców nie tylko Milikowa, ale też okolicznych miejscowości.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

7 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

8 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

9 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WROCŁAWSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: wrocławski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

10 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

12 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Turystyka

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

13 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ ZIEMI W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży Seniorów po Dolnym Śląsku mających na celu poszukiwanie skarbów/ legend naszego regionu. To podróże w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Razem z Seniorami na wyprawy wyruszą młodzi wolontariusze, których zadaniem będzie wprowadzenie Seniorów w nowoczesne technologie (robienie zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrywanie filmów, social media). Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, budowanie międzypokoleniowych mostów, wzajemna nauka. To poszukiwanie korzeni i wspólne budowanie przyszłości. To wzajemnie czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

14 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŻYWIOŁ POWIETRZA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób dorosłych/ dzieci z dysfunkcjami / niepełnosprawnych oraz towarzyszących im Seniorów po Dolnym Śląsku, mające na celu odnalezienie skarbów m.in. w postaci regionalnych produktów kulinarnych. Wyprawy mają na celu zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi (które często nie mają dziadków) i osobami starszymi oraz zdobycie doświadczeń w zakresie zmniejszania dysfunkcji / rehabilitacji / doskonalenia zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, węchu, czucia). Wspólne gotowanie, smaki i zapachy regionu to klucz wypraw.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION WAŁBRZYSKI

Obszar merytoryczny : Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Subregion: wałbrzyski

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

15 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ ETERU W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży po naszym regionie dla mieszkańców DŚ, mających na celu spotkania z burmistrzami, prezydentami, wójtami oraz innymi przedstawicielami władz samorządowych. W czasie wypraw uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zarządza się miastami, wsiami i innymi JST. Specjalnymi gośćmi wypraw będą sołtysi i sołtyski z różnych dolnośląskich gmin oraz radni miejscy. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie, a współdziałanie to będzie polegało na zespołowej realizacji zadań związanej z tematem budowania społeczności lokalnych. PM to wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w warsztatach mających na celu naukę tworzenia kampanii fundraisingowych na rzecz społeczności lokalnych.

PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE SUBREGION LEGNICKI

Obszar merytoryczny : Sport

Subregion: legnicki

Status weryfikacji: Odrzucony po weryfikacji merytorycznej i formalnej

17 projekt z cyklu PODRÓŻE MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŻYWIOŁ OGNIA W ramach tego projektu zaplanowaliśmy 6 podróży dla osób kochających sport i aktywny tryb życia. Specjalnymi gośćmi w czasie podróży będą wybitni dolnośląscy sportowcy oraz dzieci uprawiające sporty dla osób niewidzących/ głuchych/ z innymi niepełnosprawnościami. Podróże to nie tylko zwiedzanie, to przede wszystkim współdziałanie i promowanie aktywnego trybu życia oraz talentów sportowych. To wzajemne czerpanie z wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To również udział w specjalnie zorganizowanych zawodach sportowych.

×